عباس شفائي

دارای سابقه پروانه وکالت از:

کانون وکلا

شماره پروانه:

369

شهر:

اصفهان

تخصص ها

دعاوی خانواده و هویت قانونی شامل دعاوی خانواده، دعاوی ارث و میراث، دعاوی ثبت احوال، سرپرست و قیم
مواد مخدر و قاچاق شامل قاچاق و مصرف مواد مخدر، توزیع مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز و ...
دعاوی مالی، تجاری، قراردادها شامل چک، داوری، قراردادها، مناقصات، اختلافات مالی، سفته، برات، فاکتور، رسید عادی و …

مشاوره ها


1399/8/21
سرمایه گذاری در فعالیت اقتصادی صادرات کالا - احتراماً اینجانب مبالغی پول نقد و مبلغی دلار به یکی از همکارانم که مدعی صادرات کالا های مختلف بود را به این صورت که ( کارت بانکی خودم و همسرم را به ایشان می دادم ) تا مستقیماً از آن برداشت نموده و ایشان هم متقابلاً برابر مبالغ داده شده از طرف من و سودی که از این طریق سهم اینجانب میگردید به مرور و به دفعات بصورت چک به من تحویل میداد . یعنی مبلغ چکها عبارت بود از اصل پول خودم و مبلغی که از طریق این صادرات ( به ادعای ایشان )سود نصیب بنده میشد . بین ما قرارداد مکتوبی مبنی بر این توافقات نوشته نشده و شاهدی هم وجود ندارد. حالا اگر بنده چکهای موجود را به اجرا گذاشته و چکها برگشت بخورد و شکایتی مطرح کنم :

1- آیا فقط میتوانم ادعای اصل پولهای پرداخت شده خودم را بکنم و به الباقی آن اتهام ربا یا نزول وارد است ویا اینکه از این اتهام مبرا میباشم.
2-آیا طریق پرداخت مبلغ از سوی اینجانب ( یعنی دادن کارت بانکی خودم و همسرم ) و اینکه پول را مستقیماً به حساب شریکم واریز نکرده ام اشتباه بوده و ایشان میتواند مدعی این شود که به او مبلغی پرداخت نکرده ام یا خیر.
3-تعدادی حواله از صندوق های اعتباری از سوی ایشان نزد بنده میباشد ( در وجه حامل و بدون هیچ توضیح و ظهر نویسی ) ، آیا در طرح دعوی و شکایت بابت چکهای برگشت خورده بنده میتوانم به جبران ضرر و زیان وارده ناشی از اقساطی شدن طلبم ( در صورت اثبات اعسار نامبرده ) حواله های مذکور را نیز به اجرا بگذارم یا اینکه از سوی وی متهم به خیانت در امانت خواهم شد. آیا قانون به من اجازه این کار را خواهد داد؟
4-آیا اقرار شفاهی نامبرده نزد دو نفر از همکاران مبنی بر اینکه کلاً ( از ابتدای شراکت ) به اینجانب چقدر بدهکار است و یا در قبال اخذ وجوه، متعهد به پرداخت چه مبالغی به اینجانب بوده و اینکه از زیانهای احتمالی هیچ صحبتی به میان نیاورده است منجر به التزام وی ( از سوی دادگاه ) به پرداخت کل بدهی خود خواهد گردید و یا اینک اقرار کتبی هم لازم است.
5-اشخاص حقیقی که مبادرت به تجارت مینمایند در چه صورت میتوانند ورشکستگی خود را به دادگاه اثبات نمایند ؟ و در این مورد بخصوص نامبرده اگر پول بنده را به بدهکاران خود داده و اصولاً هیچ فعالیت اقتصادی ( برخلاف ادعای خود ) انجام نداده باشد این امر چگونه به دادگاه اثبات شده و آنگاه دادگاه در رای صادره چه رویه ای را در پیش خواهد گرفت ؟
6- آیا در صورت بسته شدن اقساط بلند مدت از سوی دادگاه جبران ضرر و زیان ناشی از کاهش ارزش پول در قانون اندیشیده شده است یا خیر.
7- آیا در خصوص وارد آمدن صدمات روحی و روانی و همچنین فرصت سوزی ها و لطمات اقتصادی بوجود آمده ناشی از عدم تعهد به وعده های داده شده بخصوص برگشت خوردن چک میتوان اقامه دعوی نمود یا خیر ؟
با سلام در صورت نیاز به وکیل با اینجانب به این شماره 09133164607 تماس گرفته ( با پرداخت حق مشاوره) نسبت به تنظیم قرارداد وکالت و پیگیری موضوع اقدام گردد
1399/8/21
سرمایه گذاری در فعالیت اقتصادی صادرات کالا - احتراماً اینجانب مبالغی پول نقد و مبلغی دلار به یکی از همکارانم که مدعی صادرات کالا های مختلف بود را به این صورت که ( کارت بانکی خودم و همسرم را به ایشان می دادم ) تا مستقیماً از آن برداشت نموده و ایشان هم متقابلاً برابر مبالغ داده شده از طرف من و سودی که از این طریق سهم اینجانب میگردید به مرور و به دفعات بصورت چک به من تحویل میداد . یعنی مبلغ چکها عبارت بود از اصل پول خودم و مبلغی که از طریق این صادرات ( به ادعای ایشان )سود نصیب بنده میشد . بین ما قرارداد مکتوبی مبنی بر این توافقات نوشته نشده و شاهدی هم وجود ندارد. حالا اگر بنده چکهای موجود را به اجرا گذاشته و چکها برگشت بخورد و شکایتی مطرح کنم :

1- آیا فقط میتوانم ادعای اصل پولهای پرداخت شده خودم را بکنم و به الباقی آن اتهام ربا یا نزول وارد است ویا اینکه از این اتهام مبرا میباشم.
2-آیا طریق پرداخت مبلغ از سوی اینجانب ( یعنی دادن کارت بانکی خودم و همسرم ) و اینکه پول را مستقیماً به حساب شریکم واریز نکرده ام اشتباه بوده و ایشان میتواند مدعی این شود که به او مبلغی پرداخت نکرده ام یا خیر.
3-تعدادی حواله از صندوق های اعتباری از سوی ایشان نزد بنده میباشد ( در وجه حامل و بدون هیچ توضیح و ظهر نویسی ) ، آیا در طرح دعوی و شکایت بابت چکهای برگشت خورده بنده میتوانم به جبران ضرر و زیان وارده ناشی از اقساطی شدن طلبم ( در صورت اثبات اعسار نامبرده ) حواله های مذکور را نیز به اجرا بگذارم یا اینکه از سوی وی متهم به خیانت در امانت خواهم شد. آیا قانون به من اجازه این کار را خواهد داد؟
4-آیا اقرار شفاهی نامبرده نزد دو نفر از همکاران مبنی بر اینکه کلاً ( از ابتدای شراکت ) به اینجانب چقدر بدهکار است و یا در قبال اخذ وجوه، متعهد به پرداخت چه مبالغی به اینجانب بوده و اینکه از زیانهای احتمالی هیچ صحبتی به میان نیاورده است منجر به التزام وی ( از سوی دادگاه ) به پرداخت کل بدهی خود خواهد گردید و یا اینک اقرار کتبی هم لازم است.
5-اشخاص حقیقی که مبادرت به تجارت مینمایند در چه صورت میتوانند ورشکستگی خود را به دادگاه اثبات نمایند ؟ و در این مورد بخصوص نامبرده اگر پول بنده را به بدهکاران خود داده و اصولاً هیچ فعالیت اقتصادی ( برخلاف ادعای خود ) انجام نداده باشد این امر چگونه به دادگاه اثبات شده و آنگاه دادگاه در رای صادره چه رویه ای را در پیش خواهد گرفت ؟
6- آیا در صورت بسته شدن اقساط بلند مدت از سوی دادگاه جبران ضرر و زیان ناشی از کاهش ارزش پول در قانون اندیشیده شده است یا خیر.
7- آیا در خصوص وارد آمدن صدمات روحی و روانی و همچنین فرصت سوزی ها و لطمات اقتصادی بوجود آمده ناشی از عدم تعهد به وعده های داده شده بخصوص برگشت خوردن چک میتوان اقامه دعوی نمود یا خیر ؟
سلام منظور از وکیل اینجانب بود
1399/2/21
سرمایه گذاری در فعالیت اقتصادی صادرات کالا - احتراماً اینجانب مبالغی پول نقد و مبلغی دلار به یکی از همکارانم که مدعی صادرات کالا های مختلف بود را به این صورت که ( کارت بانکی خودم و همسرم را به ایشان می دادم ) تا مستقیماً از آن برداشت نموده و ایشان هم متقابلاً برابر مبالغ داده شده از طرف من و سودی که از این طریق سهم اینجانب میگردید به مرور و به دفعات بصورت چک به من تحویل میداد . یعنی مبلغ چکها عبارت بود از اصل پول خودم و مبلغی که از طریق این صادرات ( به ادعای ایشان )سود نصیب بنده میشد . بین ما قرارداد مکتوبی مبنی بر این توافقات نوشته نشده و شاهدی هم وجود ندارد. حالا اگر بنده چکهای موجود را به اجرا گذاشته و چکها برگشت بخورد و شکایتی مطرح کنم :

1- آیا فقط میتوانم ادعای اصل پولهای پرداخت شده خودم را بکنم و به الباقی آن اتهام ربا یا نزول وارد است ویا اینکه از این اتهام مبرا میباشم.
2-آیا طریق پرداخت مبلغ از سوی اینجانب ( یعنی دادن کارت بانکی خودم و همسرم ) و اینکه پول را مستقیماً به حساب شریکم واریز نکرده ام اشتباه بوده و ایشان میتواند مدعی این شود که به او مبلغی پرداخت نکرده ام یا خیر.
3-تعدادی حواله از صندوق های اعتباری از سوی ایشان نزد بنده میباشد ( در وجه حامل و بدون هیچ توضیح و ظهر نویسی ) ، آیا در طرح دعوی و شکایت بابت چکهای برگشت خورده بنده میتوانم به جبران ضرر و زیان وارده ناشی از اقساطی شدن طلبم ( در صورت اثبات اعسار نامبرده ) حواله های مذکور را نیز به اجرا بگذارم یا اینکه از سوی وی متهم به خیانت در امانت خواهم شد. آیا قانون به من اجازه این کار را خواهد داد؟
4-آیا اقرار شفاهی نامبرده نزد دو نفر از همکاران مبنی بر اینکه کلاً ( از ابتدای شراکت ) به اینجانب چقدر بدهکار است و یا در قبال اخذ وجوه، متعهد به پرداخت چه مبالغی به اینجانب بوده و اینکه از زیانهای احتمالی هیچ صحبتی به میان نیاورده است منجر به التزام وی ( از سوی دادگاه ) به پرداخت کل بدهی خود خواهد گردید و یا اینک اقرار کتبی هم لازم است.
5-اشخاص حقیقی که مبادرت به تجارت مینمایند در چه صورت میتوانند ورشکستگی خود را به دادگاه اثبات نمایند ؟ و در این مورد بخصوص نامبرده اگر پول بنده را به بدهکاران خود داده و اصولاً هیچ فعالیت اقتصادی ( برخلاف ادعای خود ) انجام نداده باشد این امر چگونه به دادگاه اثبات شده و آنگاه دادگاه در رای صادره چه رویه ای را در پیش خواهد گرفت ؟
6- آیا در صورت بسته شدن اقساط بلند مدت از سوی دادگاه جبران ضرر و زیان ناشی از کاهش ارزش پول در قانون اندیشیده شده است یا خیر.
7- آیا در خصوص وارد آمدن صدمات روحی و روانی و همچنین فرصت سوزی ها و لطمات اقتصادی بوجود آمده ناشی از عدم تعهد به وعده های داده شده بخصوص برگشت خوردن چک میتوان اقامه دعوی نمود یا خیر ؟
با درود
در صورت نیاز به وکیل تماس بگیرید
اصفهان

ارتباط با من


عباس شفائي

آدرس:

خیابان جی - خیابان لاهور - بن بست حجت (92) - پلاک 34 - طبقه دوم- زنگ سوم ( آدرس موقت است )

دادراه

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد. تهیه شده در دادراه.