مشاوره حقوقی رایگان - فرجام خواهی در دیوان

باسلام باتوجه به این که ملک اینجانب در سال 79توسط غیر با سوی نیت فروخته شده و ثمن مامله بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده مشخص شده و کمتر از یک میلیارد ریال در زمان انتقال بوده است و ملک اینجانب به نرخ عادلانه روز به مراتب بیشتر است و با توجه به شکایت و صدور موقوفی تعقیب مشمول مرور زمان شده است آیا پیگیری آن در دیوان عالی کشور وجاهت قانونی دارد؟

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام خیر قابل طرح در دیوان نیست .از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است


23:34:28   1397/10/27

موافق (0) مخالف (0)


فرجام خواهی فرجام خواهی در دیوان عالی کشور