مشاوره حقوقی رایگان - دستور عدم پرداخت چک

کالای از کاسبی خریده ام و به او چک دادم اما جنس را نتوانستم بفروشم و برای او مرجوعی کردم اما او تحویل نگرفت و کالا را پس فرستاد به چک 3ماه داده ام چگونه حسابم را ببستم که دچار مشکل نشوم؟

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلاموحساب قابل بستن نیست پگر به حکم دادگاه آنهم در خصوص سرقت و مفقودی چک .شما میتوانید موارد را از طریق اظهارنامه به اطلاع وی برسانید و تقاضای استرداد چک و عدم انتقال چک به دیگری وتحویل اجناس را بکنید و در صورت برگشت چک و طرح دعوا علیه شما .شما هم دعوا متقابل مطرح و ادعایتان را در دادگاه ثابت کنید


23:58:55   1397/10/27

موافق (0) مخالف (0)

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلاموحساب قابل بستن نیست پگر به حکم دادگاه آنهم در خصوص سرقت و مفقودی چک .شما میتوانید موارد را از طریق اظهارنامه به اطلاع وی برسانید و تقاضای استرداد چک و عدم انتقال چک به دیگری وتحویل اجناس را بکنید و در صورت برگشت چک و طرح دعوا علیه شما .شما هم دعوا متقابل مطرح و ادعایتان را در دادگاه ثابت کنید


23:58:55   1397/10/27

موافق (0) مخالف (0)


چک دستور عدم پرداخت چک