مشاوره حقوقی رایگان - آیا میتوانم با این رای دادسرای نظامی از کار افتادگی بگیرم

سلام. از کارشناسان محترم خواستارم به این رای دادسرای نظامی در دست دارم با دقت تمام بررسی بفرمایند بسمه تعالی از باز پرسی شعبه اول دادسرای نظامی( ) به فرماندهی لشکر ( )دایره قضایی سلام علیکم 1-در خصوص ایراد خسارت به یک تیر فشنگ قرار مجرمیت صادر گردید. 2-در خصوص خود زنی، نظر به اینکه خود زنی وی محرز نگردیده و در اثر سهل انگاری از جانب وی صورت گرفته قرار منع پیگرد صادر گردید و چون هنگام خدمت و در منطقه اتفاق رخ داده است هرگونه مساعدتی که مقدور باشد در حق وی انجام گیرد و در خصوص معافیت یا ادامه خدمت وی بلحاظ قدرت جراحات اقدام خواهند فرمود 3- در خصوص ادعای پدر مبنی بر آزار و اذیت وی در محل خدمت با توجه به اظهارات گواهان قرار منع پیگرد صادر گردید 4- بدینوسیله قسطیت فرارم اعلام میگردد دستور فرمایید اقدامات بالا سریعا به این مرجع ارسال نمایید بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی با تشکر

پاسخ ها :

توحید جلایری نیا

جناب آقای توحید جلایری نیا:

استان : خراسان رضوی
شماره تماس: 09159249885


با سلام منظور از قید واژه با دقت تمام چیست؟ همه همکاران وظیفه ذاتی خود می دانند به سوالات ارایه شده در داشبورد خود به نحو بایسته پاسخ دهند. شما متن قرار صادر شده از بازپرسی را عیناً آورده اید که در آن ایراد قانونی به چشم نمی خورد مقصود از ارایه حکم در این مجال چه بوده است؟


18:38:44   1396/9/16

موافق (1) مخالف (0)

مسعود بابانیازی

... مسعود بابانیازی :

استان :
شماره تماس: 09113733011


سوال مفهوم نیست. اصل دادنامه لازم است ارایه شود. دادسرا اساسا در مقام صدور رای نیست. تکلیف دادسرا منحصرا صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب و ... است.


21:32:19   1396/9/22

موافق (0) مخالف (0)


بیمه