مشاوره حقوقی رایگان - فک پلاک توسط پارکینگ

باسلام خودروی اینجانب با پلاک به نام خودم به مدت7سال در پارکینگی توقیف میباشد زمانی که با نامه دادگاه جهت فک پلاک به پارکینگ مراجعه کردم متوجه شدم که مسئول پارکینگ پلاکها را بدون اجازه اینجانب یا مجوز مراجع قضایی و انتظامی از خودرو جدا به اصلاح فک کرده اند و بلافاصله مراتب به آگاهی و تایید پلیس 110 رسید آیا عمل مسئولین پارکینگ در خصوص فک پلاکها بدون هرگونه مجوزی غیرقانونی بوده و تحت چه عنوان مجرمانه ای میتوانم شکایت و پیگیری نمایم با تشکر

پاسخ ها :

کرم حسین یاری فیروزآباد

جناب آقای کرم حسین یاری فیروزآباد :

استان : تهران
شماره تماس: 09123342781


سلام چون با مجوز مرجع قضائی بوده کاری نمی توانی انجام بدی، همان پلاک برای شما نصب می گردد


17:23:11   1398/5/20

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

ممنون از پاسخ شما لازم به توضیح است که مسئول پارکینگ بدون اذن یا اجازه مراجع قانون بصورت سرخود اقدام به کندن پلاک پیش از نامه قانونی نموده است


17:30:33   1398/5/20


فک پلاک خودرو پلاک خودرو توقیف خودرو خودرو