مشاوره حقوقی رایگان - مهریه

با سلام. در ماده 83 ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی اورده شده که از حقوق و مزایای کارکنان ادارات و بانکها ربع یا ثلث کسر میشود. ایا منظور از مزایا همان ایتم های داخل فیش حقوقی است یا سایر دریافتی های غیر مستمر در طی سال ؟ و ایا وامهای کارمندان که توسط خود ادارات به پرسنل پرداخت میشود و در ماده ی 83 هیچ نامی از وام برده نشده قابل توقیف است ؟

پاسخ ها :

آرش پاکسار

جناب آقای آرش پاکسار :

استان : آذربایجان شرقی
شماره تماس: 09143042001


سلام ثلث یا ربع مزبور مربوط به حقوق کارمند هست ولی کل دریافتی کارانه و پاداش و ...... یا هر وجهی بابت هر اقدامی مانند تسهیلات یا دست قرض یا ... قابل توقیف و برداشت است


16:57:35   1398/5/28

موافق (0) مخالف (0)

علي  جابري مطلق دوركي

... علي جابري مطلق دوركي :

استان : خوزستان
شماره تماس: 09394374767


باسلام منظور حقوق به اضافه مزایا است یعنی دریافتی حقوق شما. ولی عیدی و اضافه کار را شامل نمیشود .


00:23:03   1398/5/30

موافق (0) مخالف (0)


مهریه