مشاوره حقوقی رایگان - زمین موروثی

با سلام پدر بنده در سال 72 فوت کردند دوتا از برادر ناتنی مقدار 12000متر زمین به نام سند همسایه به یکی از ادارات دولتی فروخته اند و ان اداره سند گرفته و بنده درسال 83 شکایت کردم و انها تقسیم نامه ارائه دادند و تقسیم نامه کارشناسی شد جعلی از آب درامد و به حکم دادگاه 3ماه زندان رفتند بعد آنها درخواست اثبات مالکیت از دادگاه حقوقی کردند و رای دادگاه حقوقی بدوی این است و لذا خواهانها در دعوی مطروحه ذینفع نبوده است به استناده ماده 89 از قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بند 10ماده84 همان قانون قرار رد دعوی خوانها صادر می گردد و رای دادگاه تجدید نظر به اینکه حسب اقرار تجدید نظر خواهان سند رسمی ملک موضوع خواسته به آن اداره صادر گردیده قابل استماع نبوده علی هذا هیات دادگاه مستندا به ماد2 355 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن اعتراض تجدید نظر خواهان رای معترض عنه را نتیجتا تائید می نماید بنده می خواهم دادخواست تقسیم بدهم لطفا راهنمای بکنید درضمن زمین مربوطه تو تحریر ترکه آمده خیلی ممنون میشم.

پاسخ ها :

سیدمظاهر کیانژاد تجنکی

جناب آقای سیدمظاهر کیانژاد تجنکی:

استان : مازندران
شماره تماس: 09112177584


سلام،خدمت وکیل حضوری سؤال فرمایید.موفق باشید


20:21:56   1397/2/5

موافق (0) مخالف (0)

کامران اکرمی افشار

جناب آقای کامران اکرمی افشار :

استان : آذربایجان غربی
شماره تماس: 09144414838


شما میتوانید حسب موضوع ابتداعا شکایت کیفری با موضوع فروش مال غیر و یا معامله معارض بضم جعل و استفاده از سند مجعول را تقدیم دادسرا نمایید ( بشرط اینکه جرم مشمول مرور زمان نگردیده باشد) و چنانچه کیفر خواست صادر گردید تا اولین جلسه دادرسی دادخواست ضرر و زیان تقدیم نمایید و همچنین درخواست اثبات مالکیت (درصورت نداشتن سند رسمی )و خلع ید را بطرفیت متصرفین فعلی ارائه فرمایید یا درخواست اعلام بطلان تقسیم را بضم خلع ید تقدیم نمایید ،بدلیل عدم اطلاع از جزئیات امر این امر با قاطعیت قابل پاسخ نمیباشد چرا که این امر نیازمند اطلاع از اینکه ملک دارای سند رسمی است یا خیر ،ارائه تقسیم نامه،اینکه جرم در چه تاریخی بوقوع پیوسته و آیا تقسیم صورت پذیرفته یا خیر و دیگر سوالات میباشد ،فلذا تا به سوالات جواب دقیقی ندهید در مرحله راهنمایی جواب عقیم خواهند ماند.مانا باشید


00:51:30   1397/2/6

موافق (0) مخالف (0)


ارث