مشاوره حقوقی رایگان - دادخواست خلع ید و عدم اجرای حکم

سلام من زوجه هستم و با شوهرم سه دانگ منزل آپارتمان را مالک هستیم به علت اختلافات خانوادگی جهیزیه خود را جمع کردم و در یکی از اتاق ها انبار نمودم و دادخواست خلع ید مشاعی بطرفیت شوهرم زدم ،،، روز دادگاه قاضی گفت جفت دو نفر شما باید وسایل خود را بیرون ببرید و حکم خلع ید به نفع من صادر شد ،، من چون جایی برای بردن و انبار جهیزیه ام ندارم نمی خواهم حکم را به اجرا بگذارم. سوالم اینست : با توجه به حکم صادره و مشاعی بودن ملک آیا زوج می تواند به علت اینکه وسایل من در اتاق انبار است دادخواست خلع ید مبنی بر اینکه بزند ناراضی است که وسایل من در ملک می باشد و ایشان حکم دوم خلع ید را اجرا کند ؟؟؟ لطفا راهنماییم کنید.

پاسخ ها :

سیدمظاهر کیانژاد تجنکی

جناب آقای سیدمظاهر کیانژاد تجنکی:

استان : مازندران
شماره تماس: 09112177584


سلام،انکاربعدازاقرارمسموع نیست.موفق باشید


21:36:55   1397/2/20

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

سلام ، ببخشید من متوجه راهنمایی شما نشدم،،،، آیا با توجه به ماهیت سوال زوج میتواند دادخواست مجدد خلع ید بزند و وسایل من را بیرون بریزد؟؟؟؟


08:32:37   1397/2/21


خلع ید