مشاوره حقوقی رایگان - عاق والدین

‌با سلام و خسته نباشید برادرم از پدرم طلبکار هست و بین آنها بحثهایی می افتد و برادرم هم آبروی او را میبرد و برادر کوچک من هم میگوید که برادرم حق دارم آبروی او را ببرد ولی من طرف پدرم را میگیرم و میگوییم که حق ندارید که آبروی او را ببرید ولی در آخر پدرم از من قهر میکند. آیا من عاق والدین میشوم.

پاسخ ها :

سیدمظاهر کیانژاد تجنکی

جناب آقای سیدمظاهر کیانژاد تجنکی:

استان : مازندران
شماره تماس: 09112177584


سلام،سعی کن نظرپدرراجلب کنید.موفق باشید


19:22:49   1397/3/22

موافق (0) مخالف (0)