مشاوره حقوقی رایگان - رأی اين دادگاه تجديدنظر الزام به تمكين چيست؟

سلام زوجه قصد ادامه زندگی دارد اما زوج نمی خواهد چون زوج اول رفته دادخواست طلاق داده و چون فهميده زوجه تمكين عام و خاص داشته بايد تمامی حق و حقوق وی را پرداخت نمايد پس استرداد نموده و بعد از آن دادخواست فسخ نكاح داده و شكايتش رد شد و بعدش زوج از زوجه شكايت كيفری اتهام سرقت نمود و قرار منع تعقيب صادر شد و حالا زوجه رفته دادخواست مهريه و نفقه داده و دادگاه به نفع زوجه رأی داده و زوج محكوم به پرداخت هم مهريه و هم نفقه شد و زوج برای رهايی از پرداخت نفقه، دادخواست الزام به تمكين داد و با توجه به دادنامه های استرداد طلاق و فسخ نكاح و اتهام سرقت و مهريه و نفقه و همچنين تنظيم استشهاديه محلی از طرف زوجه و بدون احضار كردن شهود آنها از طرف قاضی و همچنين نبود مسكن معرفی شده از سوی زوج (خواه ملكی،خواه اجاره ای) و حتی تمكين عام و خاص صورت گرفته زوجه چون در دادنامه نفقه ثابت و ثبت شده و با ذكر اين همه مدارك، متأسفانه باز قاضی محترم رأی را به نفع زوج يعنی بازگشت زوجه به منزل صادر نمود و زوجه برای زوج اظهارنامه فرستاد مبنی بر اينكه من آماده و حاضرم و برويم سر زندگی. اما زوج اصلا جوابی نداده و زوجه به قاضی مراجعه كرده و ماجرا را توضيح داده و قاضی گفتند: از دادگاه تجديدنظر استفاده كن و زوجه هم به دادگاه تجديدنظر از زوج اعتراض نموده و تمامی دادنامه های 5 تا پرونده های بالا و استشهاديه محلی داخل پرونده و اظهارنامه و يك لايحه ٣ صفحه ای (با توضيحات كامل كه زوجه حاضر به ادامه زندگی است اما زوج نميخواهد و...) ضميمه پرونده و به دادگاه تجديدنظر استان فرستاده شد، به نظر شما دادگاه تجديدنظر چه رأی خواهد داد؟به نفع زوج يا زوجه؟

پاسخ ها :

دلاورفیض آبادی   صفرعلی

جناب آقای دلاورفیض آبادی صفرعلی :

استان : خراسان رضوی
شماره تماس: 09154777293


سلام با این توضیحات تمکین مشروط به تهیه مسکن و اثاثالبیت خواهد شد


14:48:01   1397/3/23

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

وكيل محترم يعني منظورتان اينست شكايت حقوقي زوج در دادگاه تجديدنظر رد شده و به نفع زوجه رأي خواهند داد؟


17:42:49   1397/3/23

پرسشگر :

زوج مسكن و اثاث البيت را آماده نكرده و منزل مادرش را معرفي كرده است كه در شأن و منزلت زوجه نيست و قاضي حتي به كارشناس هم ارجاع نداده است.


18:10:25   1397/3/23


تمکین الزام به تمکین