مشاوره حقوقی رایگان - توقیف خودرو

من یه ماشین دیرینگی دارم که به دلیل قسط عقب افتاده توقیف شد بعد از مدتی آن را رفع توقیف نموده و هنگام اقدام به آزادی ماشین گفتن شکایتی دیگر روی ماشین است که مربوط به چکی بود که محکوم شده بودم و قصد تقسیط آن را داشتم ... آیا ماشینی که در رهن شرکت باشد می‌توانند توقیف کنند و همچنین موضوع توقیف سیستمی چگونه است گویا این توقیف سیستمی میباشد

پاسخ ها :

دلاورفیض آبادی   صفرعلی

جناب آقای دلاورفیض آبادی صفرعلی :

استان : خراسان رضوی
شماره تماس: 09154777293


سلام جنانچه حقی در ماشین برای اشخاص ثالث وجود دارد نباید توقیف شود و ذیحق می تواند اعتراض نماید


12:13:05   1397/3/23

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

ممنون بابت پاسخ تون ....آیا در صورتیکه در دستور جلوگیری از نقل و انتقال نوشته شده باشد باید ماشین در پارکینگ توقیف باشد یا جلوگیری از فروش آن میباشد


15:14:23   1397/3/24

دلاورفیض آبادی   صفرعلی

جناب آقای دلاورفیض آبادی صفرعلی :

استان : خراسان رضوی
شماره تماس: 09154777293


سلام منظور ممنوعیت نقل و انتقال ماشین می باشد نه استفاده از آن


11:45:13   1397/3/27

موافق (0) مخالف (0)


خرید و فروش خودرو توقیف خودرو