مشاوره حقوقی رایگان - ارث

پدر زنم در تصادف فوت کرد از بیمه ۱۹۸میلیون دیه پرداخت شد دوتا فرزند پسر یک دختر و زن و پدرن حوه تقسیم پول بین این چهار نفر رو لطفا به صورت کامل شرح داده و مبلغ پول رسیده برای هر کدام چند تومان می باشد؟

پاسخ ها :

محمد دشتبانی روزبهانی

جناب آقای محمد دشتبانی روزبهانی:

استان : لرستان
شماره تماس: 09166683026


زن یک چهارم مابقی تقسیم بر پنج می گردد دختر یک پنج هر پسر دو پنجم


18:24:23   1396/5/21

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---
شماره تماس: ---


در صورتی که متوفی دارای فرزند باشد (مانند مورد فوق) همسر یک هشتم ارث میبرد. فرزندان نیز پسران و دختران به نسبت دو به یک ارث میبرند.


22:39:32   1396/5/21

موافق (0) مخالف (0)

کاظم منصورخاکی

جناب آقای کاظم منصورخاکی:

استان : تهران
شماره تماس: 09122611762


سلام.زوجه 12.5درصد معادل 24850000تومان پدر16.67درصد معادل33میلیون تومان هر پسر28.33درصد معادل 56100000تومان دختر14.17درصد28050000تومان


14:27:38   1396/5/22

موافق (0) مخالف (0)


ارث تقسیم ارث ارث از پدر دیه ارث از دیه