دادراه

دادراه، راه دادخواهی

نکات حقوقی ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

حقوق شهروندی (حق آزادی اندیشه و بیان)

طبق منشور حقوق شهروندی، شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به

نکات حقوقی ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

صرف نظر از این که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و یا آشکار یا غیرآشکار به تعیین سهمی پرداخته شده باشد یا خیر و یا اینکه این کنوانسیون نهایتاً به کدام سمت

قوانین و مصوبات ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

اعضای این کنوانسیون، کشورهای ساحلی دریای خزر – جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان

نکات حقوقی ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

فرار از زندان

هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب

نکات حقوقی ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

تبلیع علیه نظام

طبق قانون هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به

رای وحدت رویه ۷۶۸ – ۱۳۹۷/۱/۲۱

چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع

رای وحدت رویه ۷۶۷ – ۱۳۹۷/۱/۲۱

مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های

رای وحدت رویه ۷۶۶ – ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال

نکات حقوقی ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

طلاق در دوران بارداری

طلاق در دوران بارداری امکان پذیر است و عده زن باردار تا زمان زایمان است و بعد از زایمان می تواند با شخص دیگری ازدواج نماید

نکات حقوقی ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

حضور کودکان در جلسات دادگاه خانواده

طبق قانون حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی ممنوع است مگر در موارد ضروری که دادگاه

نکات حقوقی ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

حقوق شهروندی (تجمع و راهپیمایی)

طبق منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در

نکات حقوقی ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

ارث بری نوه دختر و پسر

در ارث یک حالت وجود دارد که دختری که نوه است دو برابر پسری که نوه است ارث می برد و آن حالتی است که میت اولادی نداشته باشد و اولاد اولاد او (نوه) ارث ببرد. به این صورت که

عمومی ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

مدارک مورد نیاز طلاق توافقی

– عقدنامه یا رونوشت عقدنامه اخذ شده از دفترخانه ای که ازدواج را ثبت کرده است.

– شناسنامه و کارت ملی زوجین

– توافق نامه در خصوص تمامی مسائل زندگی (نحوه پرداخت یا بذل مهریه، نفقه، تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک

نکات حقوقی ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

ملاقات شرعی زندانی با همسر

زندانی جهت رفع نیازهای عاطفی و جنسی می تواند ملاقات حضوری و خصوصی بدون مراقب را با همسر خود در اتاق های ملاقات شرعی زندان

نکات حقوقی ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

ضرب و جرح (ضرب و شتم) دختر در خانه پسر

اگر دختری بدون وجود رابطه زوجیت قانونی به خانه پسری برود و مورد ضرب و جرح پسر قرار بگیرد، می تواند در مراجع قانونی از او شکایت کند و اینکه دختر

نکات حقوقی ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

عدم سوء پیشینه در تعهد به گشت ارشاد

تعهداتی که بانوان در گشت ارشاد می دهند سوء پیشینه محسوب نمی شود و در هیچ نوع گواهی درج نخواهد شد. به طور کلی اشخاص باید به جرمی متهم شوند و در دادگاه مورد محاکمه قرار بگیرند

123672673