دادراه

دادراه، راه دادخواهی

قوانین و مصوبات ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

بخشنامه ” شورای حل اختلاف ” مصوب ۱۳۹۸/۵/۲۸ رییس قوه قضاییه

با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های

نکات حقوقی ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

موتور سواری بانوان

در قوانین منعی برای موتور سواری بانوان وجود ندارد و شرط جنسیت نیز در شروط دریافت گواهینامه موتور سیکلت در قوانین

نکات حقوقی ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

بخشش قاتل

طبق قانون، قصاص قاتل حقی است که اولیای دم دارند و در صورتی که گذشت کنند قصاص منتفی است. اما از لحاظ جنبه عمومی جرم، در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال

نکات حقوقی ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

تاخیر در سفر بین شهری جاده ای

طبق منشور حقوق مسافران در سفرهای بین شهری جاده ای، مسافر باید از خدمات به موقع و بدون تاخیر بهره مند گردد. در صورت بروز تاخیر در حرکت وسیله نقلیه در زمان تعیین شده

نکات حقوقی ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

وارث دیه شخص متولد از زنا

اگر شخصی متولد از زنا باشد و کشته شود و زنا از طرف زن و مرد با رضایت صورت گرفته باشد، درصورتی که فرد متولد از زنا فرزند و همسر نداشته

نکات حقوقی ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

قتل همسر و فرزند توسط مرد و زن

طبق قوانین، اگر مردی همسر خود را در حال رابطه جنسی کامل با مرد غریبه ای ببیند و علم کامل به رضایت زن داشته باشد، در صورتی که زن

نکات حقوقی ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

بازرسی بدنی متهم و محکوم

طبق دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه، از بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان و محکومان

نکات حقوقی ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

دست دادن و روبوسی با نامحرم

در قوانین برای دست دادن و روبوسی با نامحرم به منظور احوالپرسی و خوش آمد گویی جرمی تعریف نشده است. اما در شرع

نکات حقوقی ۸ مرداد ۱۳۹۸

طلاق به دلیل شکل ظاهری اندام تناسلی همسر

درخواست طلاق از سوی زن به دلایلی مانند سایز و رنگ اندام تناسلی همسر از سوی دادگاه ها مورد پذیرش

نکات حقوقی ۷ مرداد ۱۳۹۸

رابطه نامشروع داخل خودرو

برقراری رابطه نامشروع داخل خودرو، موجب توقیف خودرو توسط پلیس امنیت اخلاقی خواهد شد و طرفین نیز به اتهام رابطه نامشروع

نکات حقوقی ۶ مرداد ۱۳۹۸

استفاده از کراوات

در قوانین برای استفاده از کراوات در اماکن عمومی و معابر جرمی تعریف نشده است و نمی توان افراد را به دلیل پوشش

نکات حقوقی ۲ مرداد ۱۳۹۸

اجتناب از بی حرمتی نسبت به متهم یا محکومان

طبق دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه، نسبت به افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید

نکات حقوقی ۳۱ تیر ۱۳۹۸

انصراف مسافر از سفر بین شهری جاده ای

طبق منشور حقوق مسافران در سفرهای بین شهری جاده ای، در صورت انصراف مسافر از سفر، تا یک ساعت قبل از حرکت ۹۰ درصد و بعد

نکات حقوقی ۳۱ تیر ۱۳۹۸

دیه تغییر رنگ پوست صورت

طبق قانون، سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم

قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی-فرهنگی – مصوب ۱۳۹۸

ماده۱ـ اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی مشروح ذیل است:
الف ـ حفاظت: به معنای کلیه فعالیت‌های پسینی و پیشینی در خصوص پاسداری از ارزشهای مادی است همچون بناهای تاریخی
ب ـ مرمت: عملیات تخصصی و همه‌جانبه (کمی و کیفی) است که هدف

نکات حقوقی ۲۷ تیر ۱۳۹۸

لباس زندانیان جرایم سیاسی و مطبوعاتی

طبق دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه، از الزام زندانیان جرایم سیاسی و مطبوعاتی به استفاده از لباس زندان