دادراه

دادراه، راه دادخواهی

عمومی ۱ بهمن ۱۳۹۶

مراحل اعتراض به رای دادگاه

اگر شخصی باشید که دعوی حقوقی یا شکایتی را در مراجع قضایی مطرح کرده اید یا علیه شما دعوی یا شکایتی مطرح شده است و حال رای دادگاه به ضرر شما صادر شده است، قطعاً در پی این هستید که بدانید آیا میتوان به این تصمیم و رای اعتراض کرد یا خیر

عمومی ۳۰ دی ۱۳۹۶

رای نهایی چیست

زمانی که پرونده ای در مراجع قضایی مورد رسیدگی است، تصمیمات مختلفی در جریان رسیدگی و پس از رسیدگی از سوی این مراجع گرفته خواهد شد. این تصمیمات رای نامیده می شوند و رای دو نوع است. در مواردی رای حکم است و حکم زمانی است که در متن رای در مورد خود اختلاف حقوقی

عمومی ۲۵ دی ۱۳۹۶

تامین دلیل یعنی چه

زمانی که خسارتی به شما وارد شده است و به طور کلی برای مطالبه حقی قصد دارید که در مراجع قضایی موضوعتان را پیگیری کنید و دلیلی نیز برای اثبات خسارتی که به شما وارد شده وجود دارد، ممکن است این نگرانی را داشته باشید و بدانید که آن دلیل تا زمانی که حق خود را در مراجع قضایی مطالبه کنید یا رسیدگی انجام شود

عمومی ۲۴ دی ۱۳۹۶

رای صادر شد یعنی چه

وقتی پرونده ای در رابطه با اختلاف حقوقی یا شکایتی در مراجع قضایی در جریان است و شما یکی از طرفین این اختلاف حقوقی یا شکایت هستید، با دیدن جمله « رای صادر شد » اولین برداشتی که خواهید داشت این است که حکم درباره پرونده شما صادر شده است و شما یا طرف مقابلتان محکوم شده

عمومی ۲۴ دی ۱۳۹۶

رای بدوی چیست

وقتی اختلاف حقوقی یا شکایتی در مراجع قضایی مطرح می شود، تصمیمی که قاضی پس از رسیدگی به اختلاف یا شکایت می گیرد، رای نامیده می شود. اگر چه تعداد زیادی از افرادی که دانش حقوقی ندارند به راحتی نمی توانند محتوای یک رای را درک کنند اما تمامی این افراد این موضوع که رای همان تصمیم قاضی درباره پرونده

عمومی ۲۴ دی ۱۳۹۶

اعسار چیست

اگر شما شخصی باشید که اختلاف حقوقی با دیگری دارید و به طور کلی می خواهید حقی را در دادگاه های حقوقی مطالبه کنید، وقتی با هزینه دادرسی مواجه می شوید و آگاه می شوید که برای پیگیری حق خود و طرح دعوی باید هزینه پرداخت کنید، ممکن است در ابتدا به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه دادرسی

رای وحدت‌ رویه ۷۶۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰

چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام خواهی کسانی

رای وحدت‌ رویه ۷۶۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۹

نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ … جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست

رای وحدت‌ رویه ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹

هرچند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف مانع رسیدگی به دعوی او نیست

رای وحدت‌ رویه ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲

رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران است

رای وحدت رویه ۷۶۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲

چنانچه صدمه وارده به بینی، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود

عمومی ۱۷ دی ۱۳۹۶

دادنامه چیست

وقتی اختلاف حقوقی و یا شکایتی در مراجع قضایی مطرح می شود، در طول رسیدگی به آن موضوع توسط مرجع رسیدگی کننده، با اوراق مختلفی مواجه خواهید شد. اوراقی با عنوان های مختلف که مرجع رسیدگی کننده پس از هر تصمیم و با توجه به نوع تصمیمی که

عمومی ۱۶ دی ۱۳۹۶

واخواهی

اگر شکایتی در رابطه با ارتکاب جرمی در دادگاه کیفری و یا دادخواستی در رابطه با اختلاف حقوقی در دادگاه حقوقی علیه شما مطرح شده باشد و به این دلیل که ابلاغ و اخطاری از دادگاه به دست شما نرسیده است و در واقع آگاه نشده اید، در هیچ یک از جلسات (شما یا وکیلتان) حاضر نشوید

عمومی ۱۲ دی ۱۳۹۶

کیفری شدن چک

افرادی که در معاملات، قراردادها و دیگر امور خود چک را زیاد مورد استفاده قرار می دهند تا حدودی معنای کیفری شدن چک را می دانند. اما ممکن است افرادی که در طول زندگی شان فقط چندین بار چک را مورد استفاده قرار داده اند، با ایجاد مشکلی در رابطه با چک هیچ شناختی از کیفری شدن چک

عمومی ۱۰ دی ۱۳۹۶

قرار اناطه یعنی چه

زمانی که شکایتی در دادسرا و یا دادگاه مطرح می شود و تحقیق و پیگیری در مورد اتهام انجام می شود، تصمیمات گوناگونی در مراحل مختلف رسیدگی گرفته خواهد شد. برخی از این تصمیمات در دادسرا و در مواردی در دادگاه قرار نامیده می‌شوند. حال اگر در دادسرا شاکی

عمومی ۵ دی ۱۳۹۶

قرار توقف تحقیقات

اگر شخصی باشید که از طرف دیگری ضرر جسمی، آبرویی، مادی و … به شما وارد شده و می خواهید که در دادسرا شکایت کنید اما هویت و نام و نام خانوادگی متهم را نمی دانید و به او نیز دسترسی ندارید، با این شرایط باز هم می توانید

123624625