آدرس دفاتر خدمات قضایی کنگاور

آدرس دفاتر خدمات قضایی کنگاور

آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کنگاور – دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کنگاور

 

 

استان کرمانشاه – شهرستان کنگاور – بلوار شهید قلیوند – روبروی اداره گاز

تلفن : ۰۸۳۴۸۲۳۰۱۶۵

 

 

آدرس و شماره تلفن دفاتر خدمات قضایی شهرستان کرمانشاه نیز در وبسایت قابل مشاهده می باشد.

دادراه