از بین رفتن پرده بکارت و ازدواج اجباری

از بین رفتن پرده بکارت و ازدواج اجباری

در صورت از بین رفتن پرده بکارت دختر توسط پسر، اجباری به ازدواج آن ها در قوانین وجود ندارد و رضایت و عدم رضایت دختر در از بین رفتن بکارت نیز در این موضوع تاثیری ندارد.