اسلام آوردن قاتل غیر مسلمان

اسلام آوردن قاتل غیر مسلمان

طبق قانون مجازات اسلامی، اگر مقتول غیر مسلمان باشد و قاتل نیز غیر مسلمان باشد اما پیش از اجرای قصاص مسلمان شود، قصاص ساقط و قاتل به پرداخت دیه و حبس محکوم خواهد شد.

دادراه