اشتغال همزمان به وکالت و دفتر ازدواج و طلاق

اشتغال همزمان به وکالت و دفتر ازدواج و طلاق

وکلایی که هم پروانه وکالت و هم پروانه دفتر ازدواج و طلاق دارند، با توجه به ممنوعیت اشتغال همزمان به این دو شغل، باید یکی از دو پروانه خود را پس بدهند.

دادراه