اگر مرد بچه بخواهد و زن نخواهد

اگر مرد بچه بخواهد و زن نخواهد

اگر زنی نخواهد بچه دار شود شوهر نمی تواند به اجبار از همسر خود بخواهد که بچه دار شود. طبق قوانین، مرد می تواند به این دلیل اجازه ازدواج مجدد از دادگاه دریافت کند.