تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

براساس لایحه تایید شده توسط شورای نگهبان، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، می توانند قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و پس از رسیدن به ۱۸ سال به درخواست خود، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری و مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.