تغییر جنسیت پس از ازدواج

تغییر جنسیت پس از ازدواج

با تغییر جنسیت پس از ازدواج رابطه زوجیت ادامه پیدا نخواهد کرد. اما حقوقی مانند مهریه در صورت درخواست طرف مقابل باید پرداخت شود و یا نفقه فرزند همچنان بر عهده پدری است که به زن تغییر جنسیت داده است.