تهدید به بمب گذاری

تهدید به بمب گذاری

طبق قانون، هر کس به قصد برهم‌ زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب ‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌ نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.