حقوق شهروندی (حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد)

حقوق شهروندی (حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد)

طبق منشور حقوق شهروندی، شهروندان حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند به گونه‌ای که بهداشت یا سلامت آن ها را با مخاطره مواجه نکند.

دادراه