دادسراهای تهران (شهرستان های تهران)

دادسراهای تهران (شهرستان های تهران)

آدرس دادسراهای استان تهران (شهرستان های تهران) – تلفن دادسراهای استان تهران (شهرستان های تهران) 

 

به روز شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۲۵

 

دادسرای شهرستان ملارد

آدرس دادسرای شهرستان ملارد : بلوار حضرت رسول (ص) – جنب شهرداری

شماره تلفن دادسرای شهرستان ملارد : ۶۵۱۰۲۹۵۰-۶۵۱۴۱۷۱۷

 

 

دادسرای شهرستان شهریار

آدرس دادسرای شهرستان شهریار : شهریار – شهرک شاهد

شماره تلفن دادسرای شهرستان شهریار : ۶۵۳۱۲۸۷۸-۶۵۳۱۲۸۹۸-۶۱۳۱۲۹۱۹-۶۵۳۱۲۸۵۸-۶۵۳۱۲۸۶۶

 

 

دادسرای شهرستان قدس

آدرس دادسرای شهرستان قدس : خ ۴۵ متری کلهر – ۳۰ متری شورا – جنب بهشت فاطمه

شماره تلفن دادسرای شهرستان قدس : ۴۶۸۳۱۶۰۱-۷-۴۶۸۸۴۴۴۵-۴۶۸۳۱۶۰۰

 

 

دادسرای شهرستان رباط کریم

آدرس دادسرای شهرستان رباط کریم : رباط کریم بلوار آزادگان (داودیه) – خیابان دادگستری

شماره تلفن دادسرای شهرستان رباط کریم : ۵۶۴۳۳۹۰۰-۵۶۴۲۶۷۲۰-۵۶۴۲۴۰۱۸-۵۶۴۲۲۰۳۰

 

 

دادسرای شهرستان بهارستان

آدرس دادسرای شهرستان بهارستان : جاده ساوه – شهرک گلستان – ابتدای فلکه دوم

شماره تلفن دادسرای شهرستان بهارستان : ۵۶۳۲۰۰۲۸-۵۶۳۲۴۹۴۸-۵۶۳۲۰۰۰۸

 

 

دادسرای شهرستان اسلامشهر

آدرس دادسرای شهرستان اسلامشهر : میدان نماز – خیابان شهید صیاد شیرازی – بعد از دانشگاه آزاد – جنب اداره جهاد کشاورزی

شماره تلفن دادسرای شهرستان اسلامشهر : ۶۵۳۶۵۳۳۰-۵۳-۵۶۳۴۵۰۵۰

 

 

دادسرای شهرستان ری

آدرس دادسرای شهرستان ری : میدان هادی ساعی – جنب شهرداری منطقه ۲۰

شماره تلفن دادسرای شهرستان ری : ۵۵۹۶۱۱۶۶-۵۵۹۰۳۰۸۰-۳-۵۵۹۰۹۲۹۲

 

 

دادسرای شهرستان پاکدشت

آدرس دادسرای شهرستان پاکدشت : خ امام رضا (ع) – بلوار شهید رحیمی – جنب پارک معلم

شماره تلفن دادسرای شهرستان پاکدشت : ۳۶۰۳۳۳۸۲-۳۶۰۲۲۴۸۴-۳۶۰۲۰۸۲۰

 

 

دادسرای شهرستان قرچک

آدرس دادسرای شهرستان قرچک : قرچک – ابتدای ۲۴ متری زیباشهر

شماره تلفن دادسرای شهرستان قرچک : ۳۶۱۵۱۷۰۳-۳۶۱۵۱۷۰۰-۷-۳۶۱۵۱۷۰۶

 

 

دادسرای شهرستان ورامین

آدرس دادسرای شهرستان ورامین : میدان امام حسین (ع) – بلوار شهید بهشتی – ابتدای خیابان معلم – سمت راست

شماره تلفن دادسرای شهرستان ورامین : ۳۶۲۷۰۷۰۷-۳۶۲۶۴۰۰۰-۱۳-۳۶۲۶۹۸۱۰

 

 

دادسرای شهرستان پیشوا

آدرس دادسرای شهرستان پیشوا : خیابان امام خمینی – خیابان کارگر – جنب دبیرستان شهید مطهری

شماره تلفن دادسرای شهرستان پیشوا : ۳۶۷۳۴۹۲۸-۲۷-۳۶۷۲۴۹۲۵

 

 

دادسرای شهرستان فیروزکوه

آدرس دادسرای شهرستان فیروزکوه : میدان امام علی (ع) – خیابان سایت اداری – جنب اداره ثبت احوال

شماره تلفن دادسرای شهرستان فیروزکوه : ۷۶۴۴۲۶۱۰-۷۶۴۴۲۲۲۴-۷۶۴۴۲۲۲۷

 

 

دادسرای شهرستان دماوند

آدرس دادسرای شهرستان دماوند : گیلاوند – بلوار شهید بهشتی – جیلارد – روبروی امام زاده محمد

شماره تلفن دادسرای شهرستان دماوند : ۷۶۳۱۵۵۰۰-۱-۷۶۳۱۲۶۰۰

 

 

دادسرای شهرستان پردیس

آدرس دادسرای شهرستان پردیس : بومهن – جنب آتش نشانی و فرماندهی انتظامی

شماره تلفن دادسرای شهرستان پردیس : ۷۶۲۵۶۱۰۰

 

آدرس  و شماره تلفن دادسراهای شهر تهران نیز در وبسایت قابل مشاهده می باشد.

دادراه