زنا

زنا

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۲۱ زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده ۲۲۲ جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده ۲۲۳ هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴ حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی.

 • قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

  ماده ۲۲۱ زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

  تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

  تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

  ماده ۲۲۲ جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

  ماده ۲۲۳ هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

  ماده ۲۲۴ حد زنا در موارد زیر اعدام است:

  الف- زنا با محارم نسبی.
  ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
  پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
  ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

  تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

  تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

  ماده ۲۲۵ حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

  ماده ۲۲۶ احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

  الفـ احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

  ب ـ احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

  ماده ۲۲۷ اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

  ماده ۲۲۸– در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

  ماده ۲۲۹ مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

  ماده ۲۳۰ حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

  ماده ۲۳۱ در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

  ماده ۲۳۲ هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

 • نمونه شکواییه زنای محصنه

  با سلام

  احتراماً به استحضار می رساند:

  اینجانب با مشتکی عنه ردیف اول خانم …… به موجب سند ازدواج شماره ….. مورخ ….. دفترخانه شماره …. شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم و ایشان همسر قانونی و شرعی اینجانب می باشند. مشتکی عنه ردیف دوم آقای ….. مرتکب زنا با همسر اینجانب شده است. با این توضیح که بنده در تاریخ ….. ساعت … صبح به قصد حضور در محل کارم خانه را ترک کردم در نیمه های راه متوجه شدم که تلفن همراه خود را جا گذاشته ام و برای برادشتن تلفن به منزل بازگشتم و با این تصور که همسرم خواب هستند کلید انداختم اما همان لحظه صدای همسر خود را شنیدم و کمی مشکوک شدم و در را که باز کردم همسر خود را در حال زنا با یکی از اهالی ساختمان مشاهد نمودم. اینجانب پس از مشاهده این صحنه با پلیس تماس گرفتم و موضوع را گزارش کردم. مامورین کلانتری به موقع در محل حاضر شدند و مشتکی عنهم را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند. لازم به ذکر هست که مشتکی عنه ردیف دوم دارای همسر دایمی می باشند که در آن وقت صبح بنا به دلایلی در ساختمان حضور نداشته اند. لذا با توجه به شرح موضوع و با ستناد به ادله اینجانب که شامل گزارش ضابطین، گزارش پزشکی قانونی  و…. می باشد و همچنین با توجه به این که فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی می باشد، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام زنای محصنه استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارت وارده به اینجانب که به مبلغ …. می باشد، بدواً صدور و اجرای فوری تامین خواسته را تقاضا دارم.

 • عنوان مقاله: آیا قاضی می تواند اجرای حد زنا را بر اساس یک فیلم ویدئویی جاری نماید؟

  آن چه در این مقاله خواهید خواند: در این مقاله که در قالب یک پرسش و پاسخ مطرح شده این سوال بیان می شود که آیا قاضی می تواند اجرای حد زنا را بر اساس یک فیلم ویدئویی جاری نماید؟

  در ابتدا این اصل کلی بیان می شود که در جرایم منافی عفت مانند زنا طبق قانون تحقیق و رسیدگی چنانچه دارای شاکی خصوصی نباشد و یا از جرایم مشهود نباشد ممنوع است و همچنین طبق قانون راه های اثبات زنا (اقرار، شهادت، علم قاضی) بیان می شود و در پایان این نتیجه گیری می شود که چرا بهتر و مناسب این است که یک فیلم ویدئویی را مبنای حکم قرار نداد. متن مقاله …

دادراه