عدم تماس با شماره ناشناس خارج از کشور

عدم تماس با شماره ناشناس خارج از کشور

طبق هشدار پلیس فتا، اگر تماس از دست رفته از شماره های ناشناس خارج از کشور دریافت کردید، چنانچه اقدام به تماس مجدد با آن شماره کنید ممکن است متحمل هزینه های سنگینی شوید.