قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی – مصوب ۱۳۷۳

قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی – مصوب ۱۳۷۳

‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب  ۱۳۷۳ با اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی:

‌ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون‌ محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند:

۱ – شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.

۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

۳ – هلال احمر.

۴ – کمیته امداد امام.

۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

۷ – کمیته ملی المپیک ایران.

۸ – بنیاد ۱۵ خرداد.

۹ – سازمان تبلیغات اسلامی.

۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی.

۱۱ – فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.

تبصره – اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.

۱۲- مؤسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.

۱۳-شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

۱۴-کتابخانه حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی (‌قم)

۱۵-جهاد دانشگاهی

۱۶-بنیاد امور بیماریهای خاص

۱۷-سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران

۱۸-صندوق بیمه روستاییان و عشایر

۱۹-صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

‌تبصره ۱ – مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی‌ توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد.

‌تبصره ۲ – اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک‌شنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۱۳۷۳.۴.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.