محاکمه عادلانه متهمان سیاسی یا مطبوعاتی

محاکمه عادلانه متهمان سیاسی یا مطبوعاتی

طبق منشور حقوق شهروندی، محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام می‌شود. انتخاب اعضای هیئت منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه های اجتماعی مختلف باشد.