مدارک مورد نیاز طلاق توافقی

  • عمومی
  • دادراه
  • No Comments
  • ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

مدارک مورد نیاز طلاق توافقی

– عقدنامه یا رونوشت عقدنامه اخذ شده از دفترخانه ای که ازدواج را ثبت کرده است.

– شناسنامه و کارت ملی زوجین

– توافق نامه در خصوص تمامی مسائل زندگی (نحوه پرداخت یا بذل مهریه، نفقه، تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک و نحوه ی دیدار با آن) که به امضای زوجین یا وکلایشان رسیده باشد.

– نظر کارشناسان واحد مشاوره که دادگاه معرفی کرده است.

– گواهی عدم بارداری زوجه (اخذ آن باید از پزشکی قانونی یا مراکز پزشکی معتبر مورد تایید دادگاه خانواده صورت گیرد.)

– وکالت نامه محضری طلاق (تنها در صورتی که زوجین وکیل گرفته باشند)

دادراه