مسدود کردن سیم کارت

مسدود کردن سیم کارت

با توجه به سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و سیم کارت هایی که بدون آگاهی افراد به نامشان ثبت شده، باید با مراجعه به سامانه استعلام تعداد سرویس های مشترکین اپراتورهای مخابراتی به آدرس mobilecount.cra.ir از تعداد سیم کارت هایی که به نام شماست، مطلع شوید و همچنین در صورت دریافت پیامکی مبنی بر ثبت‌ سیم کارت، درصورتی که بدون اطلاع شما انجام شده، نسبت به قطع آن اقدام کنید.