ملاقات فرزند در شیوع کرونا

ملاقات فرزند در شیوع کرونا

اگرچه ملاقات فرزندی که تحت حضانت یکی از والدین است، حق طرف دیگر است، اما در دوران شیوع کرونا مصلحت فرزند ایجاب می کند تا زمان رفع خطر و اعلام شرایط عادی از سوی متخصصان از خانه خارج نشود و به صورت صوتی و تصویری با پدر یا مادر در ارتباط باشد.