نمونه شکواییه خیانت در امانت

نمونه شکواییه خیانت در امانت

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب سه عدد تابلو فرش نفیس را به موجب رسیدی که فتوکپی آن ضمیمه است، به منظور فروش و پرداخت مبلغ آن به بنده، به مشتکی عنه که تاجر فرش است، تحویل داده ام. پس از گذشت هشت ماه از تاریخ تحویل تابلو فرش ها، ایشان از پرداخت وجه تابلو فرش ها (در صورتی که فروخته باشند) یا استردادشان خودداری می کنند. اینجانب با وجود مراجعات مکرر، اظهارنامه ای نیز به شماره ……….. تاریخ …… برای مشتکی عنه ارسال نمودم که ایشان هیچ اقدامی در جهت پرداخت وجه یا استرداد تابلو فرش ها انجام نداده اند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل شهادت شهود، تصویر مصدق اظهارنامه شماره …. تاریخ ….، استشهادیه و … می باشد و به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام خیانت در امانت استدعا دارم.

دادراه