پرداخت وجه چک از دیگر حساب ها

پرداخت وجه چک از دیگر حساب ها

طبق بخشنامه بانک مرکزی، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.

دادراه