چاقی یا لاغری و فریب در ازدواج

چاقی یا لاغری و فریب در ازدواج

مرد نمی تواند به این دلیل که زن قبل از ازدواج با لباس هایی خود را لاغرتر یا چاق تر نشان می داده است، بگوید زن او را فریب داده است و ازدواج را فسخ کند. فریب در ازدواج و فسخ نکاح در صورت وجود عیب هایی از جمله پیسی، نابینایی و دیوانگی محقق می شود.

دادراه