فرق دادگاه با دادسرا

  • عمومی
  • دادراه
  • No Comments
  • ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

فرق دادگاه با دادسرا

بسیاری از ما زمانی که در پی مطالبه حق خود هستیم یا ضرر جسمی، آبرویی و مادی به ما وارد شده است، می گوییم که در دادگاه پیگیری خواهیم کرد. عده ای نیز خواهیم گفت که در دادسرا پیگیری خواهیم کرد. اما آیا همه ما با آگاهی از اینکه چه زمانی در دادگاه و چه زمانی در دادسرا باید موضوع خود را پیگیری کنیم، می خواهیم به دادگاه یا دادسرا مراجعه کنیم یا صرفاً براساس شنیده و بدون آگاهی می خواهیم مراجعه کنیم.

اگر شما نیز از آن دسته افرادی هستید که صرفاً براساس شنیده تان میخواهید برای پیگیری موضوع خود به دادگاه یا دادسرا مراجعه کنید، اما مطمئن نیستید که درست مراجعه می کنید و فرق دادگاه با دادسرا را نمی دانید، متن زیر را تا انتها بخوانید.

دادسرا و دادگاه از مراجع و زیر مجموعه های دادگستری هستند که مردم برای مطالبه حقوق خود و مجازات مجرمان به آن ها مراجعه می کنند. حال اگر موضوعی که قرار است از سوی شما پیگیری شود ضرر جسمی، آبرویی، مالی و … مانند ضرب و جرح ، توهین و سرقت باشد که در قانون جرم تعریف شده است و برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته شده است، باید ابتدا شکایت خود را در دادسرا مطرح کنید. دادسرا وظیفه ی کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. دادسرا حکمی صادر نمی کند و صرفاً نظر می دهد که آیا اتهام به متهم وارد است یا خیر. اگر در نهایت دادستان در دادسرا، اتهام را وارد بداند با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری برای رسیدگی و صدور حکم ارسال می کند. اگر اتهام را نیز وارد نداند قرار های همچون قرار منع تعقیب صادر می کند. مقامات دادسرا، دادستان، معاونین دادستان، بازپرس و دادیار هستند که هر کدام وظایف خاصی دارند اما در دادگاه، قاضی به صورت مستقیم به پرونده رسیدگی و حکم صادر می کند.

این نکته را در نظر داشته باشید که در دعاوی حقوقی و خانواده مانند مطالبه وجه، مطالبه خسارت و طلاق که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و خانواده است دیگر دادسرایی وجود ندارد و خواهان باید مستقیماً به دادگاه مراجعه و دعوی خود را مطرح کند. پس ادعای حقوقی از سوی خواهان در دادگاه مطرح می شود اما ادعای کیفری ابتدا باید از سوی شاکی در دادسرا مطرح شود و دادستان در دادسرا پس از تشخیص وارد بودن اتهام، پرونده را به دادگاه کیفری برای رسیدگی و صدور حکم ارسال کند.

در اینجا تا حدود زیادی با فرق دادگاه با دادسرا آشنا شدید اما دقت داشته باشید که در همان دعاوی کیفری نیز دعاوی (همچون زنا، لواط و…) وجود دارند که از همان ابتدا باید در دادگاه کیفری طرح و پیگیری شوند. این نکته و استثنائات و پیچیدگی هایی بسیاری که در موضوعات حقوقی وجود دارد، نیاز به مشورت و حضور وکیل را چه در تشخیص مراجعه به دادگاه یا دادسرا و چه در مراحل بعدی رسیدگی ضروری می داند.

آگر درباره « فرق دادگاه با دادسرا » یا هر مسأله حقوقی دیگری نیاز به مشاوره حقوقی رایگان دارید به صفحه اول دادراه مراجعه نمایید.

دادراه