طلاق در دوران بارداری

طلاق در دوران بارداری

طلاق در دوران بارداری امکان پذیر است و عده زن باردار تا زمان زایمان است و بعد از زایمان می تواند با شخص دیگری ازدواج نماید. عده به معنی مدت زمانی است که زن بعد از طلاق و فوت همسر نمی تواند ازدواج کند.

دادراه