دادراه

دادراه، راه دادخواهی

توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک با پرداخت وجه آن

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲: ماده اول– هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌ داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. ‌ماده […]

تنفیذ فسخ قرارداد به علت غبن و استرداد وجوه پرداختی با دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چک

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۴۱۶– هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند. ماده ۴۱۷– غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. مواد ۱۹۸، ۳۱۰ و ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات […]

مطالبه وجه چک خارجی با قرار تامین خواسته در شورای حل اختلاف

مواد ۳۱۰، ۲۵۲، ۳۱۳ و ۳۱۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۱۰– چک نوشته‌ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.  ماده ۲۵۲– پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید.

مطالبه وجه چک از صادرکننده و ظهرنویس با قرار تامین خواسته در شورای حل اختلاف

ماده ۳۱۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۴۹، ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۱۵– اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده […]

رای وحدت رویه ۶۳۸ – ۱۳۷۸/۶/۹

نقل از شماره ۱۵۹۳۰-۱۳۷۸٫۸٫۱۱ روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۱ – هـ ۱۳۷۸٫۷٫۱۷ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸٫۷۸ هیئت عمومی حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراما ًبه استحضار عالی می رساند، آقای قاضی اجرای احکام کیفری دادگستری بناب طی شرحی به عنوان حضرت آیت ­الله مقتدائی دادستان محترم کل‌کشور با ارسال دو […]

رای وحدت رویه ۲۳۳ – ۱۳۴۹/۱۰/۲

روزنامه رسمی شماره ۷۵۵۷-۲۲/۱۰/۱۳۴۹ حکم شماره ۲۳۳-۲/۱۰/۱۳۴۹ رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شخصی که با داشتن گواهینامه ­ی ۲ شخصی اقدام به رانندگی تاکسی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده در استنباط از ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۴۷ ناظر به مواد ۲۱ و ۲۲ آئین نامه راهنمایی و رانندگی […]

رای وحدت رویه ۲۰۳ – ۱۳۴۸/۱۲/۲۰

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اینکه محرومیت از حق رانندگی مذکور در ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان از مجازات های اصلی است و می توان آن را در ردیف مجازات­ های دیگر متهم به موجب قانون مربوط به تعلیق اجرای احکام مصوب تیرماه ۱۳۴۶ معلق نمود و با اینکه از مجازات­ […]

رای وحدت رویه ۳۷۰۱ – ۱۳۳۷/۷/۶

حکم شماره ۳۷۰۱-۶/۷/۱۳۳۷ از دو شعبه سوم و هشتم دیوان عالی کشور راجع به این که: تراکتور وسیله نقلیه موتوری است و راندن آن احتیاج به داشتن گواهینامه رانندگی دارد یا خیر دو رای مختلف صادر شده است به این شرح: الف) شخصی در بابل به اتهام رانندگی تراکتور بدون پروانه مورد تعقیب دادسرای محل […]

رای وحدت رویه ۱۰۷۹ – ۱۳۳۷/۳/۳۰

در مورد محکومیت رانندگان به محرومیت از حق تصدی وسائل موتوری علاوه بر محرومیت از حق رانندگی طبق ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان از شعب ۲ و ۸ دیوان عالی کشور دو رأی مختلف به شرح زیر صادر گردیده است: الف- دادنامه شماره ۴۴۰۱-۳/۱۱/۳۵ شعبه دوم دیوان عالی کشور به استدلال این که : […]

رای وحدت رویه ۱۶۷ – ۱۳۳۴/۲/۳

نسبت به راننده وسایط نقلیه مذکور در ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۴ تیرماه ۱۳۲۸ آراء مختلفه از شعب دیوان کشور به شرح ذیل صادر گردیده است: الف- راننده ­ای که دارای گواهینامه رانندگی درجه ۲ بوده به اتهام قتل غیرعمدی به علت عدم رعایت نظامات دولتی و به استناد ماده ۱ قانون […]

رای وحدت رویه ۵۹۱ – ۱۳۷۳/۱/۱۶

روزنامه رسمی ۱۴۳۳۳-۱/۳/۱۳۷۳ شماره ۱۶۷۸ / هـ  ۶/۲/۱۳۷۳ پرونده وحدت رویه ردیف ۷۳/۱ هیأت عمومی ریاست محترم هیدت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می ­رساند شعب ۱۴۷ و ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران در استنباط از قوانین راجع به جرم خیانت در امانت که آیا با رضایت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می­ شود […]

رای وحدت رویه ۵۲۵ – ۱۳۶۸/۱/۲۹

روزنامه رسمی ۱۲۸۷۹-۲۶/۲/۱۳۶۸ شماره ۱۰۰۷ – هـ ۱۲/۲/۱۳۶۸ پرونده وحدت رویه ردیف ۶۷/۱۲۲ هیات عمومی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می ­رساند، آقای معاون دادستان عمومی اهواز طی شماره ۱۱۱۵۶-۱۱/۸/۶۷ شرحی به انضمام دو فقره پرونده­ های کلاسه ۶۶/۱۴/۲۰۲۸ و ۶۶/۱۴/۲۱۷۱ دادگاه کیفری ۲ اهواز به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان […]

رای وحدت رویه ۱۰۶ – ۱۳۵۳/۱۱/۱۶

روزنامه رسمی شماره ۸۷۸۰-۶/۱۲/۱۳۵۳ حکم شماره ۱۰۶-۱۶/۱۱/۱۳۵۳ شماره ۱۰۷۵۹۰ ۲۶/۱۱/۱۳۵۳ ردیف ۶۱ رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اثر وصول نامه شماره ۷۷۴۲-۲۷/۸/۵۳ دادسرای استان کرمان و مطالعه پرونده ­های پیوست آن معلوم شد در دو مورد مشابه دو رأی متهافت که به شرح زیر توصیف می ­گردد از دیوان عالی کشور صادر شده […]

رای وحدت رویه ۶۲۴ – ۱۳۷۷/۱/۱۸

رای شماره ۶۲۴ مورخ: ۱۸/۱/۱۳۷۷ ‌نقل از شماره ۱۵۵۶۳-۱۳۷۷٫۵٫۱۴ روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۸- هـ ۱۳۷۷٫۴٫۲۵ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۰٫۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت: احتراماً به استحضار می‌رساند: در تاریخ ۷۶٫۷٫۳۰ دادستان نظامی استان مرکزی با ارسال دو فقره از پرونده‌های دادگاه نظامی یک […]

رای وحدت رویه ۱۱۸۸ – ۱۳۳۶/۳/۳۰

شعبه ۲ عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نیست در صورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب می­ شود. هیأت عمومی در تصمیم شماره ۱۱۸۸- ۳۰/۳/۱۳۳۶ چنین اظهارنظر کرده است: (چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی […]

رای وحدت رویه ۶۹۶ – ۱۳۸۵/۹/۱۴

شماره۵۶۴۷/هـ پرونده وحدت رویه ردیف:۸۱/۸ هیئت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و تحیت، به استحضار می­ رساند: ‌مـعاون قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول و همچنین آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس با ارسال نامه و پرونده‌ای که […]