دادراه

دادراه، راه دادخواهی

رای وحدت رویه ۵۸۴ – ۱۳۷۲/۷/۱۳

روزنامه رسمی ۱۴۱۷۸-۱۸/۸/۱۳۷۲ شماره ۱۶۳۱/ هـ ۲۹/۷/۷۲ پرونده وحدت رویه ردیف ۷۲/۱۷ هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می­ رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی و مادتین ۵ و ۷ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی […]

رای وحدت رویه ۵۲۹ – ۱۳۶۸/۸/۲

روزنامه رسمی ۱۳۰۲۷-۳۰/۸/۱۳۶۸ شماره ۱۱۰۳/ هـ  ۱۴/۸/۱۳۶۸ پرونده وحدت رویه ردیف ۶۶/۳۶ هیأت عمومی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می ­رساند: در تاریخ ۲۵/۳/۶۴ آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز به آقای دادستان شیراز نوشته اند که موضوع این پرونده اختلاف ملکی بین آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر […]

رای وحدت رویه ۵۱۷ – ۱۳۶۷/۱۱/۱۸

خلاصه رای: نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهارعقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد. روزنامه رسمی ۱۲۸۵۶-۱۳۶۸/۱/۲۹ ۹۹۵- هـ ۱۳۶۸/۱/۱۷ پرونده وحدت رویه ردیف ۶۴/۱۵۲ هیأت عمومی هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به […]

رای وحدت رویه ۴۵ – ۱۳۶۵/۱۰/۲۵

ردیف ۶۴/۵۸ رأی شماره ۴۵-۲۵/۱۰/۱۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می ­رساند، طبق اعلام آقای رئیس دادگاه کیفری ۱ زاهدان طی نامه ۳/۲۹۵۵-۱۶/۱۱/۱۳۶۳ در دو فقره پرونده شعبه ۲ دادگاه جنایی استان سیستان و بلوچستان که موضوع آن قتل عمد و شرایط مشابه داشته ­اند شعب ۷ […]

رای وحدت رویه ۱ – ۱۳۶۵/۲/۲

ردیف ۶۴/۵ رأی شماره۱-۲/۲/۱۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می ­رساند، آقای دادستان عمومی کرج به شرح گزارش ۳۰۰۹۸-۵/۱۰/۶۳ با ارسال تصویر ۴ برگ آراء صادره از محاکم کیفری ۱ و ۲ کرمان وجود تعارض بین آراء را اعلام و تقاضای طرح موضوع را کرده است که […]

رای وحدت رویه ۱۲ – ۱۳۶۴/۳/۲۰

‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۸۸۸-۶۴٫۹٫۳۰ شماره ۳۶۲ – هـ ۱۳۶۴٫۸٫۱۹ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲٫۶۳ هیأت عمومی بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً- آقای دادیار اجرای احکام دادسرای تهران با ارسال دو پرونده از شعب ۱۹۳ و ۱۶۷ دادگاه کیفری ۲ تهران از شورای عالی محترم قضایی به لحاظ ‌صدور احکام متناقض تقاضای رسیدگی […]

رای وحدت رویه ۳۲ – ۱۳۶۱/۱۲/۱۶

ردیف ۶۱/۲۱ هیأت عمومی بسمه تعالی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور احتراماً آقای جانشین بازپرس (رئیس دادگاه بخش مستقل) تویسرکان طی نامه شماره ۱۰۴۸۱-۳/۵/۶۱ اعلام کرده است که شعبه اول و دوم دادگاه شهرستان ملایر در مورد لزوم صدور قرار بازداشت موقت در باره متهم به ایراد جرح با کارد به شرح دادنامه­ های […]

رای وحدت رویه ۲۹ – ۱۳۶۱/۱۱/۳۰

رای شماره ۲۹ مورخ: ۳۰/۱۱/۱۳۶۱ ردیف ۶۱/۲۰ هیئت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور شعبه سوم دادگاه استان اصفهان در پرونده ­های کیفری کلاسه ۶۱/۴۷۰ و ۶۱/۵۱۴ قرار منع تعقیب متهمین را که به اتهام تولید و عرضه وزنه های مخالف غیرمجاز و فاقد انگ قانونی تحت تعقیب قرار گرفته بودند در مقام […]

رای وحدت رویه ۲۲ – ۱۳۶۱/۱۰/۱۱

ردیف ۶۱/۱۸ هیات عمومی بسمه تعالی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور احتراماً درخصوص جواز و عدم جواز ورود آب­پرتقال به ایران از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء مغایری صادر شده است که اینکه هردو مورد گزارش می­شود: ۱-در پرونده کلاسه ۴۵۸۱ شعبه ۷ دیوان عالی کشور آقایان بی­باک و حسن چرخکار و لشگری […]

رای وحدت رویه ۳۹ – ۱۳۶۰/۱۱/۱۲

ردیف ۶۰/۲۸ هیئت عمومی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور آقای دادستان دادسرای عمومی محلات با ارسال دو فقره پرونده اجرای احکام دادسرا به دادستانی کل کشور به جهت صدور دو رأی متفاوت و مخالف از دادگاه عمومی محلات در موارد مشابه تقاضای اقدام مقتضی نموده است. جریان پرونده ­های مورد نظر به شرح زیر […]

رای وحدت رویه ۴ – ۱۳۵۹/۱۰/۲۰

ردیف ۵۸/۴ هیئت عمومی بسمه تعالی هیأت عمومی دیوان عالی کشور آقای سرپرست ناحیه دادسرای تهران به عنوان اینکه در مورد بند ۲ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه­ های ۲۱ و ۱۹ دادگاه جنحه تهران دو نظریه متعارض صادر گردیده فتوکپی آن دو نظریه را جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان عالی […]

رای وحدت رویه ۴۲ – ۱۳۵۸/۸/۲۸

ردیف ۵۸/۵ هیأت عمومی بسمه تعالی جناب آقای دادستان محترم کل کشور آقای اصغر یوسف زاده در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۵۷ به استناد ماده ۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۳۸ از تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات به هیات عمومی دیوان کشور شکایت انتظامی برده و توضیح داده که به موجب پرونده […]

رای وحدت رویه ۱۰ – ۱۳۵۵/۷/۲۱

روزنامه رسمی شماره ۹۳۱۰-۲۲/۹/۱۳۵۵ حکم شماره ۱۰- ۲۱/۷/۱۳۵۵ شماره ۵۶۱۴۱  ۲۵/۸/۱۳۵۵ ردیف ۷۶ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به اینکه قطع اشجار مشترک بین چند نفر وسیله یکی از شرکاء جرم است یا خیر آراء متهافتی به شرح ذیل صادر شده است: ۱-به شرح […]

رای وحدت رویه ۴۶ – ۱۳۵۴/۱۲/۱۳

روزنامه رسمی شماره ۹۱۰۵-۱۸/۱/۱۳۵۵ حکم شماره ۴۶-۱۳/۱۲/۱۳۵۴ شماره ۱۰۵۵۷۳ ۲۳/۱۲/۱۳۵۴ ردیف ۱۶ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور بین دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از حکم بند ۱ از تبصره ۲ ماده اضافه شده به ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف رویه حاصل شده است به این خلاصه که […]

رای وحدت رویه ۲۴ – ۱۳۵۴/۷/۱۶

روزنامه رسمی شماره ۸۹۸۷-۱۸/۸/۱۳۵۴ حکم شماره ۲۴-۱۶/۷/۱۳۵۴ شماره ۵۷۶۱۷  ۲۹/۷/۱۳۵۴ ردیف ۶۸ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادسرای استان خوزستان با ارسال نامه شماره ۱۲۱۲۶-۷/۹/۵۳ دو فقره پرونده پیوست آن اعلام داشته است که از دو شعبه اول و دوم دادگاه جنایی خوزستان در مورد ایراد ضرب منتهی به شکستن دندان و قابل گذشت […]

رای وحدت رویه ۲۷ – ۱۳۵۳/۳/۱۵

روزنامه رسمی شماره ۸۶۴۰-۱۳۵۳/۶/۱۴ حکم شماره ۲۷-۱۳۵۳/۳/۱۵ ردیف ۱۷/۵۳ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی احکام کیفری واصله از دادگاه ­های تالی مشاهده شده که در مورد استنباط از ماده ۴۲ اصلاحی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ ها راجع به نوع مجازات قطع نهال ­های جنگلی دادگاه ­های مذکور رویه […]