دادراه

دادراه، راه دادخواهی

رای وحدت رویه ۵۶ – ۱۳۵۲/۷/۲۵

روزنامه رسمی شماره ۸۴۰۵-۳/۹/۱۳۵۲ حکم شماره ۵۶-۲۵/۷/۱۳۵۲ شماره ۷۹۶۷۰ ۲۲/۸/۱۳۵۲ ردیف ۳۸ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی و ملاحظه ­ی احکام شعب ششم و هشتم دیوان عالی کشور معلوم شد که شعب مذکور در موضوع واحد رویه مختلف اتخاذ نموده اند اینک هر یک از احکام مزبور ذیلاً تشریح و توجیه می […]

رای وحدت رویه ۳۵ – ۱۳۵۲/۳/۲۹

روزنامه رسمی شماره ۸۶۱۲-۱۰/۵/۱۳۵۳ حکم شماره ۳۵-۲۹/۳/۱۳۵۲ ردیف ۲۹۳۷۲ ۳۰/۴/۱۳۵۳ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ریاست دادسرای استان خوزستان همراه با نامه شماره ۱۴۸۵۹-۱۳/۱۰/۵۲ پرونده های کلاسه ۱/۸۷۵ و ۲/۸۶۶/۵۲ و ۸۲۴/۵۲ را ارسال و اشعار داشته­ اند که در مورد ماده ۵۵ اصلاحی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ­ها در […]

رای وحدت رویه ۴۳ – ۱۳۵۱/۸/۱۰

روزنامه رسمی شماره ۸۱۴۴-۱۶/۱۰/۱۳۵۱ حکم شماره ۴۳-۱۰/۸/۱۳۵۱ ردیف ۶ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور با ارائه ملخص دو حکم متهافت شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل: الف- خلاصه دادنامه شماره ۱۹۳۰-۳۰/۴/۱۳۳۹ هیأت عمومی دیوان کشور مذکور در ردیف ۲۲۴ صفحه ۲۹۳ جلد اول مجموعه رویه قضایی کیهان سال ۴۲ – شخصی به اتهام […]

رای وحدت رویه ۲۲۸ – ۱۳۴۹/۸/۲۰

روزنامه رسمی شماره ۷۵۴۷-۹/۱۰/۱۳۴۹ حکم شماره ۲۲۸-۲۰/۸/۱۳۴۹ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر شده یکی شعبه دوم دیوان مزبور به موجب حکم شماره ۲۸-۱۸/۱/۱۸ چنین رأی داده است: «مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به […]

رای وحدت رویه ۱۹۹۵ – ۱۳۴۵/۱۰/۲۸

حکم شماره ۱۹۹۵-۲۸/۱۰/۱۳۴۵ دادستان کل کشور به شرح زیر رسیدگی به سوء استنباط از مقررات امور حسبی در رسیدگی به امر جنون را از هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است: «متهم در شب ۹/۵/۴۰ پس از مشاجره لفظی با رحیم دوانی در باشگاه و تهدید او به قتل به منزل برادر خود رفته […]

رای وحدت رویه ۱۴۱۲ – ۱۳۳۹/۵/۹

حکم شماره ۱۴۱۲-۹/۵/۱۳۳۹ در خصوص تخلفات مأمورین ابلاغ بین رویه دو شعبه دادگاه شهرستان به شرح ذیل تعارض به نظر رسیده است. الف- یکی از مأمورین ابلاغ بدین عنوان که یک برگ اخطاریه مربوط به پرونده ۳۵/۲۶۴۶ شعبه یکم دادگاه شهرستان را بعد از این که در تاریخ ۱۸/۱۲/۳۶ ابلاغ کرده و زاید بر بیست […]

رای وحدت رویه ۲۳۱ – ۱۳۳۹/۱/۲۷

حکم شماره ۲۳۱-۲۷/۱/۱۳۳۹ در مورد این که مأمورین جنگلبانی که قانوناً ضابط دادگستری شناخته شده­اند می­ توانند شاکی خصوصی واقع شوند آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است: الف- شعبه دوم دیوان عالی کشور اظهار عقیده نموده که: مأمورین جنگلبانی از نظر این که طبق ماده ۱۲ قانون راجع […]

رای وحدت رویه ۵۰۷۱ – ۱۳۳۸/۱۰/۹

از شعب هشتم و نهم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه­ های دادگستری و نظامی نسبت به اتهامات افسران نظامی دو رای معارض صادر شده به شرح زیر: الف- شعبه ۸ دیوان عالی کشور در پرونده ۱۲/۳۴۵۱ که موضوع آن اتهام یک نفر استوار یکم راننده ارتش به قتل غیرعمد ناشی از بی­ احتیاطی […]

رای وحدت رویه ۴۲۵۳ – ۱۳۳۸/۹/۱۳

حکم شماره ۴۲۵۳-۱۳/۹/۱۳۳۸ در مورد مبدأ مرور زمان جرم تقاضای ثبت ملک غیر رویه­ های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل اتخاذ شده است: الف- به موجب دادنامه شماره ۷۰۱۱-۸/۱۰/۳۷ شعبه هشتم دیوان عالی کشور: مبدأ مرور زمان بزه مزبور تاریخ صدور سند مالکیت است. ب- به موجب حکم شماره ۳۹۵-۳۰/۱۰/۲۰ شعبه […]

رای وحدت رویه ۱۱۸۹ – ۱۳۳۶/۴/۲۴

حکم شماره ۱۱۸۹-۳۰/۳/۱۳۳۶ شعبه ۵ عقیده داشته که لواط موقعی صادق و بر ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی منطبق است که با جنس ذکور انجام شود و در مورد اناث لواط صادق نیست در صورتی که شعبه ۲ معتقد بوده که عمل مزبور با ماده مذکور انطباق دارد. هیأت عمومی در تصمیم شماره ۱۱۸۹-۳۰/۳/۱۳۳۶ چنین […]

رای وحدت رویه ۶۸۵ – ۱۳۸۴/۱۲/۲۳

روزنامه رسمی ۱۷۸۱۹-۱۳/۲/۱۳۸۵ شماره ۵۳۹۸ / هـ  ۵/۲/۱۳۸۵ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۱۶ هیئت عمومی بسمه تعالی حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به عرض عالی می­ رساند براساس گزارش مورخ ۸/۳/۱۳۸۲ دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلام آباد غرب از شعبه پنجم و یازدهم دادگاه […]

رای وحدت رویه ۶۷۱ – ۱۳۸۳/۹/۱۷

شماره ۴۵۵۴/ و / ح ۱۳/۱۰/۱۳۸۳ پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۹ هیئت عمومی بسمه ­تعالی محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته ریاست معظم دیوان عالی کشور با احترام معروض می­ دارد: حسب گزارش ۸۲/۶۷۶۳/۳۵-۳/۶/۱۳۸۲ معاون محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی ویکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده […]

رای وحدت رویه ۶۳۱ – ۱۳۷۸/۱/۲۴

خلاصه رای: مستفاد از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشاء رای مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، در صورت مختلف بودن مجازات ها دادگاه صادر کننده حکم […]

رای وحدت رویه ۶۰۸ – ۱۳۷۵/۶/۲۷

نقل از شماره ۱۵۰۶۴-۲۶/۸/۱۳۷۵ روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۴/ هـ ۳/۸/۱۳۷۵ پرونده وحدت رویه ردیف ۷۵/۱۲ هیئت عمومی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می­ رساند: حسب حکایت لوایح و پرونده های پیوست، در تاریخ ۱/۲/۷۵ آقای قاضی تحقیق اجرای احکام مجمتع قضایی مرکز طی شرحی به عنوان سرپرست اجرای […]

رای وحدت رویه ۳۵ – ۱۳۶۰/۹/۱۰

ردیف ۶۰/۲۱ هیئت عمومی هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور طبق احکامی که رونوشت آن­ ها پیوست است بین شعب چهارم و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص اعمال ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی در باره اطفال بزهکار به شرح زیر اختلاف­ نظر حاصل گردیده است: ۱-در پرونده مربوط به رأی شماره ۳۹۴۳-۴-۷/۶/۶۰ شعبه چهارم […]

رای وحدت رویه ۳۴ – ۱۳۶۰/۸/۳۰

ردیف ۶۰/۱۳ هیئت عمومی هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور در خصوص ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغیری که نزد او بسر می­ برند و اینکه موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی در استنباط از قوانین بین شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور اختلاف ­نظر حاصل و آراء متهافتی به شرح […]