دادراه

دادراه، راه دادخواهی

درخواست طلاق زوجه به‌جهت ازدواج موقت زوج

این نمونه رأی تصریح می کند که : بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاح در خصوص تحقق وکالت در طلاق زوجه در صورت ازدواج مجدد زوج بدون تحصیل اجازه از زوجه، صرفاً شامل ازدواج دائم می‌شود و عقد موقت را در بر نمی‌گیرد زیرا عقد موقت عرفاً تجدید فراش تلقی نشده و منصرف از بند مذکور است.

مرجع رسیدگی به تخلفات پرسنل نظامی سپاه از درجه ستوان دوم به بالا

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به تخلفات پرسنل نظامی سپاه پاسداران از درجه ستوان دومی به بالا در صلاحیت هیأت عالی انضباطی می‌باشد.

ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده

این نمونه رأی تصریح می کند که : ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده، صدور اخطار رفع نقص است نه صدور قرار ردّ دعوی

شرایط مطالبه وجه چک تضمینی

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی می‌توان وجه چک تضمینی را مطالبه کرد که دو شرط احراز شود: نخست اینکه دارنده به تعهدات قراردادی خود عمل نموده و دوم اینکه ثابت شود صادرکننده از تعهدات قراردادی خود تخلف کرده است.

ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورت عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل، وکالت‌نامه موصوف در دادگاه قابل‌پذیرش نیست بنابراین در مورد دعوی به دلیل عدم احراز سمت قرار ردّ دعوی صادر می‌شود و مورد از مصادیق صدور اخطار رفع نقص نیست.

اثبات مالکیت در شکایت انتقال مال غیر

این نمونه رأی تصریح می کند که : مالکیت شاکی در شکایت انتقال مال غیر باید محرز باشد و الا مقتضی صدور قرار اناطه جهت اثبات مالکیت است.

مجازات اشخاص زیر ۱۸ سال در بزه کلاهبرداری

این نمونه رأی تصریح می کند که : مجازات اشخاص کلاهبردار زیر ۱۸ سال، بر اساس ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می‌شود.

عدم کفایت صدور کیفرخواست برای محکومیت متهم

این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف شکایت شاکی و صدور کیفرخواست، مثبت وقوع بزه نیست.

تعدد معنوی در ارتکاب تهدید از طریق مزاحمت تلفنی

این نمونه رأی تصریح می کند که : تهدید از طریق مزاحمت تلفنی، فعل مجرمانه واحد محسوب می شود.

رد مال در بزه سرقت

این نمونه رأی تصریح می کند که : در بزه سرقت، دادگاه مکلف به صدور حکم به رد مال است.

درخواست ابطال پایان‌کار صادره از شهرداری

این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نسبت به‌خواسته ابطال و اصلاح پایان‌کار صادره از سوی شهرداری را ندارد.

برقراری مستمری ازکارافتادگی

این نمونه رأی تصریح می کند که : برقراری مستمری ازکارافتادگی، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

ماهیت حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی)

این نمونه رأی تصریح می کند که : از آنجا که سرقفلی اماکن تجاری، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می‌گردد بنابراین در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلاً یا در قالب عقد بیع نمی‌تواند مورد معامله قرار گرفته و الزاماً در قالب عقد اجاره قابل انتقال است.

ورود خسارت ناشی از وجود گودال بدون علامت و مانع

این نمونه رأی تصریح می کند که : جبران خسارت ناشی از وجود گودال بدون مانع و علامت در سطح خیابان‌های شهر، به عهده شخص یا سازمانی است که گودال را ایجاد کرده و مسئولیتی متوجه شهرداری نیست.

مطالبه حقوق زارعانه

این نمونه رأی تصریح می کند که : حقوق زارعانه باید مبنای قانونی یا عرفی داشته باشد و صرف تصرف در ملک غیر و کشت و زرع در آن، حق زارعانه ایجاد نمی‌کند.

شرط لازم در تحقق بزه جعل

این نمونه رأی تصریح می کند که : قابلیت ایراد ضرر به شاکی شرط لازم برای تحقق بزه جعل است.