دادراه

دادراه، راه دادخواهی

رای وحدت رویه ۶۷۸ – ۱۳۸۴/۴/۲۸

شماره ۴۹۷۹/هـ ۱۱/۵/۱۳۸۴ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۸ هیأت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور باسلام و تحیت به استحضار می‌رساند: اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره ۱۱۶۲ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۲ به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه […]

رای وحدت رویه ۶۷۷ – ۱۳۸۴/۴/۱۴

شماره۴۹۸۰/هـ ۱۱/۵/۱۳۸۴ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۶ هیأت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آی ت­الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و تحیت. به استحضار می‌رساند: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان با ارسال نامه‌ای به ضمیمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاه های تجدیدنظر استان که در موضوع […]

رای وحدت رویه ۷۳۷ – ۱۳۹۳/۹/۱۱

شماره۸۵۲۶/۱۵۲/۱۱۰ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ الف: مقدمه در خصـوص مورد و استـماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام، معروض می‌دارد: از شعب سی‌ و چهارم و سی‌وپنجم دیوان‌عالی کشور با استنباط از بند «ب» ماده ۱۰ و ماده […]

رای وحدت رویه ۵۳۸ – ۱۳۶۹/۸/۱

خلاصه رای: نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه (درخواست اعاده دادرسی) فاقد مجوز قانونی است. روزنامه رسمی ۱۳۳۳۱-۱۳۶۹/۹/۱۵ شماره ۱۲۸۴/ هـ ۱۳۶۹/۸/۲۸ پرونده وحدت رویه ردیف ۶۹/۳۴ هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می ­رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی از […]

رای وحدت رویه ۵۲۴ – ۱۳۶۸/۱/۲۹

روزنامه رسمی ۱۲۸۷۹-۲۶/۲/۱۳۶۸ شماره ۱۰۰۸ – هـ ۱۲/۲/۱۳۶۸ پرونده وحدت رویه ردیف ۶۸/۱ هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می­ رساند: از شعب ۲۰ و ۲۸ دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی کیفری و مقررات مربوط به رد دادرس آراء معارضی صادر […]

رای وحدت رویه ۲۵ – ۱۳۵۹/۲/۱

بسمه تعالی ردیف ۵۸/۲۵ وحدت رویه هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور استوار دوم سابق ژاندارمری آقای عبدالحسین تجسس طی مرقومه ­ای که به عنوان ریاست کل دیوان عالی کشور مرقوم داشته متذکر شده به اینکه در دادگاه تجدید نظر ژاندارمری به موجب رأی شماره ۱۳۹-۱۳/۱۱/۴۷ به ۱۳ ماه حبس جنحه ای محکوم گردیده و […]

رای وحدت رویه ۳۷۰۰ – ۱۳۳۷/۷/۶

خلاصه رای: طبق بند ۴ ماده ۴۶۶ آیین دادرسی کیفری مصوب ۳۰ قمری در مورد استدعای تجویز محاکمه به عنوان کذب شهادت شهودی که گواهی آنان مبنای حکم بوده است بایستی ثبوت کذب بودن شهادت گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی باشد. بند ۴ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی […]

رای وحدت رویه ۹۳۸ – ۱۳۳۱/۳/۱۹

خلاصه رای: برای امکان طرح دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاه های نظامی موقت رعایت دستور ماده ۲۸۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم نخواهد بود. (با توجه به این که دادگاه های نظامی موقت و دایم در سیستم قضایی کشور فقط به دادگاه ها و دادسراهای نظامی تغییر یافته است لذا […]

رای وحدت رویه ۶۴۸ – ۱۳۷۸/۱۱/۱۹ – ۱۳۷۸/۱۱/۲۶

خلاصه رای: چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی دادگاه تجدیدنظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از این دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود. روزنامه رسمی ۱۶۰۶۸-۱۳۷۹/۲/۸ شماره ۲۱۰۶  ۱۳۷۹/۲/۴ پرونده وحدت رویه ردیف ۷۸/۲۹ هیئت عمومی حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی […]

رای وحدت رویه ۵۶۶ – ۱۳۷۰/۷/۲

روزنامه رسمی ۱۳۶۲۱-۱۹/۹/۱۳۷۰ شماره ۱۴۰۸/ هـ ۲۷/۷/۱۳۷۰ پرونده وحدت رویه ردیف ۷۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً – به استحضار می­ رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد قابل اجراء بودن ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری و اعتبار این ماده برای تشکیل هیئت عمومی کیفری […]

رای وحدت رویه ۱۸ – ۱۳۶۵/۷/۱

ردیف ۶۵/۴۱ رأی شماره ۱۸-۱/۷/۱۳۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ریاست محترم دیوان عالی کشور به دلالت پرونده فرجامی کلاسه ۷/۲۳/۱۴۰۲ و پرونده فرجامی کلاسه ۱۱/۱۸/۱۳۳۶ آراء معارضی از شعب ۷ و ۱۱ دیوان عالی کشور صادر گردیده که قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی […]

رای وحدت رویه ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹

ردیف ۶۴/۲ رأی شماره ۳۲-۲۹/۱۱/۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می ­رساند: آقای معاون اول قضایی دیوان عالی کشور طی مشروحه شماره ۴۷۵۹۲-۱۸/۱۱/۱۳۶۳ به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که شعب دیوان عالی کشور در مورد فرجام ­خواهی از احکام دادگاه های […]

رای وحدت رویه ۲۳ – ۱۳۵۱/۴/۷

روزنامه رسمی ۸۰۶۱-۳/۷/۱۳۵۱ حکم شماره ۲۳-۷/۱/۱۳۵۱ ردیف ۲۳ رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل فرجام بودن یا نبودن آراء صادره به سود مدعیان خصوصی شعب دیوان کشور رویه­ های متفاوت اتخاذ کرده­اند به این توضیح که بعضی از شعب احکام صادره به سود مدعیان خصوصی را تا مبلغ دویست هزار ریال قطعی […]

رای وحدت رویه ۱۶۹ – ۱۳۴۸/۳/۲۸

روزنامه رسمی شماره ۷۱۰۰-۱۷/۷/۱۳۴۸ حکم شماره ۱۶۹-۲۸/۳/۱۳۴۸ رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور «رئیس دادگاه جنایی و قائم مقام دادگاه ­های استان کرمان به آراء شعب دوم و پنجم دیوان عالی کشور اشاره و اعلام نموده ­اند که در این آراء دو نظر مختلف در موضوع واحد اظهار گردیده است و مستنداً به ماده واحده […]

رای وحدت رویه ۱۲۵ – ۱۳۴۷/۸/۸

حکم شماره ۱۲۵-۸/۸/۱۳۴۷ روزنامه رسمی شماره ۶۹۵۱-۳/۱۰/۱۳۴۷ رأی شماره ۱۲۵-۸/۸/۱۳۴۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور شعبه نهم دیوان عالی کشور در مورد فرجام­ خواهی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدید نظر شماره ۱۰۱ ارتش یکم که در تاریخ ۲۳/۱۲/۴۶ به متهمان و نماینده دادستان ارتش اعلام شده در تاریخ ۱۵/۱/۴۷ دادستان ارتش در ذیل رأی […]

رای وحدت رویه ۴۷۳۰ – ۱۳۴۱/۱۱/۳۰

حکم شماره ۴۷۳۰-۳۰/۱۱/۴۱ در موضوع مشابهی آراء مختلفی از شعب ۸ و ۹ دیوان عالی کشور صادر گردیده و دادستان کل به شرح ذیل طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است: الف- برحسب پرونده شماره ۱۸/۴۲۴۹ شخصی به اتهام قتل غیرعمد وجرح عده ای تحت تعقیب قرار گرفته است و […]