جزایی

آرای وحدت رویه جزایی ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

رای وحدت رویه ۷۵۶ – ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم مادۀ ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است

رای وحدت رویه ۷۵۴ – ۱۳۹۵/۸/۲۵

قابل فرجام خواهی بودن قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک

رای وحدت رویه ۷۵۲ – ۱۳۹۵/۶/۲

مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

رای وحدت رویه ۷۵۱ – ۱۳۹۵/۵/۵

نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده۳ و ماده۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی است.

رای وحدت رویه ۷۴۶ – ۱۳۹۵/۴/۲۳

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ ٬ ۶۶ ٬ ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد.

رای وحدت رویه ۷۴۵ – ۱۳۹۴/۸/۲۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده ۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۸ رأس ساعت ۹ […]

رای وحدت رویه ۷۴۴ – ۱۳۹۴/۸/۱۹

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ به […]

رای وحدت رویه ۷۴۳ – ۱۳۹۴/۸/۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۲۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی […]

رای وحدت رویه ۷۴۲ – ۱۳۹۵/۵/۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور […]

رای وحدت رویه ۶۴۲ – ۱۳۹۴/۵/۶

الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای […]

رای وحدت رویه ۷۴۰ – ۱۳۹۴/۱/۱۸

الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۸ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء […]

رای وحدت رویه ۶۳۸ – ۱۳۷۸/۶/۹

نقل از شماره ۱۵۹۳۰-۱۳۷۸٫۸٫۱۱ روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۱ – هـ ۱۳۷۸٫۷٫۱۷ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸٫۷۸ هیئت عمومی حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراما ًبه استحضار عالی می رساند، آقای قاضی اجرای احکام کیفری دادگستری بناب طی شرحی به عنوان حضرت آیت ­الله مقتدائی دادستان محترم کل‌کشور با ارسال دو […]

رای وحدت رویه ۲۳۳ – ۱۳۴۹/۱۰/۲

روزنامه رسمی شماره ۷۵۵۷-۲۲/۱۰/۱۳۴۹ حکم شماره ۲۳۳-۲/۱۰/۱۳۴۹ رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شخصی که با داشتن گواهینامه ­ی ۲ شخصی اقدام به رانندگی تاکسی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده در استنباط از ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۴۷ ناظر به مواد ۲۱ و ۲۲ آئین نامه راهنمایی و رانندگی […]

رای وحدت رویه ۲۰۳ – ۱۳۴۸/۱۲/۲۰

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اینکه محرومیت از حق رانندگی مذکور در ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان از مجازات های اصلی است و می توان آن را در ردیف مجازات­ های دیگر متهم به موجب قانون مربوط به تعلیق اجرای احکام مصوب تیرماه ۱۳۴۶ معلق نمود و با اینکه از مجازات­ […]

رای وحدت رویه ۳۷۰۱ – ۱۳۳۷/۷/۶

حکم شماره ۳۷۰۱-۶/۷/۱۳۳۷ از دو شعبه سوم و هشتم دیوان عالی کشور راجع به این که: تراکتور وسیله نقلیه موتوری است و راندن آن احتیاج به داشتن گواهینامه رانندگی دارد یا خیر دو رای مختلف صادر شده است به این شرح: الف) شخصی در بابل به اتهام رانندگی تراکتور بدون پروانه مورد تعقیب دادسرای محل […]

رای وحدت رویه ۱۰۷۹ – ۱۳۳۷/۳/۳۰

در مورد محکومیت رانندگان به محرومیت از حق تصدی وسائل موتوری علاوه بر محرومیت از حق رانندگی طبق ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان از شعب ۲ و ۸ دیوان عالی کشور دو رأی مختلف به شرح زیر صادر گردیده است: الف- دادنامه شماره ۴۴۰۱-۳/۱۱/۳۵ شعبه دوم دیوان عالی کشور به استدلال این که : […]

1231516