قوانین اصلی و پرکاربرد

قانون اصلاح قانون صدور چک – مصوب ۱۳۹۷

ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف

قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به همراه کتاب پنجم قانون مجازات (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحیه های بعدی: کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده ۱- […]

قانون تجارت – مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی

باب اول- تجار و معاملات تجارتی ماده ۱- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده ۲- معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. ۲- تصدی به […]

قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴ به همراه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون نظارت بر رفتار قضات: بخش اول- کلیات فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن   مواد ۱-۷ ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای […]

قانون آیین دادرسی مدنی – مصوب ۱۳۷۹

 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات: کلیات ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به […]

قانون مدنی – مصوب ۱۳۰۷، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴ با اصلاحیه ها و الحاقیه ها: در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ماده ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید […]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۵۸

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران –  مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی: بسم الله الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست […]