قوانین خاص آیین دادرسی مدنی

لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری – مصوب ۱۳۳۳

لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحیه های بعدی: ‌ماده ۱- کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال […]

قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی – مصوب ۱۳۷۳

‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب  ۱۳۷۳ با اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی: ‌ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون‌ محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند: ۱ – شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش […]

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها – مصوب ۱۳۶۱

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ به همراه قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹: ماده واحده – وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از […]

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری – مصوب ۱۳۷۶

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای […]

قانون افراز و فروش املاک مشاع – مصوب ۱۳۵۷

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ به همراه آیین نامه آن مصوب ۱۳۵۸: ماده ۱- افراز املاک مشاع که جریان ثبتى آن ها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتى‌که مورد تقاضاى یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتى محلى خواهد بود که ملک مذکور […]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی – مصوب ۱۳۹۴

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌ له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و […]

قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب ۱۳۸۷

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ به همراه آیین نامه آن مصوب ۱۳۸۸: مبحث اول: مقررات عمومی ماده۱- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این […]

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب ۱۳۹۲

بخش اول ـ تشکیلات ماده۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( ۱۷۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین ‌ نامه ‌ های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب ‌ کننده، دیوان عدالت […]