قوانین فرعی و خاص

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه – مصوب ۱۳۴۵

‌ماده واحده – از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده‌اند ممنوع‌ است. کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت. ‌تبصره ۱ – از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد و یا سابقاً تابعیت […]

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی – مصوب ۱۳۸۵

ماده واحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و […]

قانون پیش فروش ساختمان – مصوب ۱۳۸۹

قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۳: ماده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و […]

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو – مصوب ۱۳۸۶

ماده ۱- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده می‌شود: ۱- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز. ۲- عرضه کننده: هرشخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودرو‌های […]

قانون امور حسبی – مصوب ۱۳۱۹

قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی: باب اول – در کلیات  ماده ۱- امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها […]

قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان – مصوب ۱۳۴۸

قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ با اصلاحیه های بعدی: فصل یکم – تعاریف ماده ۱- از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمندان «پدیدآورنده» و به آن چه از راه دانش یا هنر و ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان […]

قانون مسئولیت مدنی – مصوب ۱۳۳۹

ماده ۱ – هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی […]

قانون تملک آپارتمان ها – مصوب ۱۳۴۳

قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی: ماده ۱- مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.  مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک. ماده ۲ – قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی […]

قانون روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر – مصوب ۱۳۵۶، ۱۳۶۲، ۱۳۷۶ به همراه اصلاحات، الحاقات و آیین نامه ها: قانون روابط موجرو مستاجر-مصوب ۱۳۵۶ فصل اول – کلیات  ‌‌ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف […]

قانون حمایت خانواده – مصوب ۱۳۹۱

فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول […]

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست – مصوب ۱۳۹۲

ماده۱ـ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد. ماده۲ـ امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود. ماده۳ـ کلیه اتباع ایرانی […]

128910