قوانین فرعی و خاص

قانون اجرای احکام مدنی – مصوب 1355

فصل اول – قواعد عمومی ‌ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین میکند صادر شده باشد. ‌ ماده ۲ – احکام دادگاههای دادگستری وقتی بموقع اجرا گذارده میشود که […]

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع – مصوب 1367

ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و ‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع  کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌ باشند می‌توانند به هیأتی مرکب […]

قانون نقل و انتقال دوره ای قضات – مصوب 1375

ماده ۱- در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقل و انتقال دوره‌ای قضات به ترتیب مقرر در این قانون‌ انجام می‌شود. ‌ماده ۲- کلیه کسانیکه از تاریخ تصویب این قانون با پایه قضایی به استخدام قوه قضاییه در می‌آیند موظفند در هریک از محلهای استقرار واحدهای ‌قضایی درجه […]

قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی – مصوب 1393

ماده واحده ـ به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می‌شود نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارائه می‌دهد، اقدام کند و وجوه حاصل را به خزانه‌ داری کل‌ کشور واریز نماید. تبصره ـ انواع خدمات مرکز یادشده و تعرفه هر یک از آنها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با […]

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی – مصوب 1394

ماده۱ـ وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود. ماده۲ـ وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور زیر است […]

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری – مصوب 2535 شاهنشاهی

قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 2535 شاهنشاهی به همراه آیین نامه اجرایی ماده 8 و اصلاحات آن و آیین نامه اجرایی ماده 10: ‌ماده 1 – وكلا و كارگشايان دادگستري طبق مقررات اين قانون از طريق بيمه اجباري در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت حمايت‌ مي‌شوند. ‌تبصره – وكلا […]

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) – مصوب 1362

‌فصل اول – (‌اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران) ‌ماده ۱ – اهداف نظام بانکی عبارتند از: ۱ – استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌ اقتصاد کشور. ۲ – فعالیت در جهت […]

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1370

فصل اول – اهداف و ضوابط كلي بخش تعاونی ماده ۱ – اهداف بخش تعاوني عبارتست از: ۱ – ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن به اشتغال كامل. ۲ – قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر بكارند ولي وسائل كار ندارند. ۳ – پيشگيري از تمركز و […]

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1374

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1374 به همراه تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۳موضوع قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور: ماده ۱ – بند ‌الف – نصاب‌های مذکور در بند (‌الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (۱۵) در هزار به (۳۰)‌ […]

قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی – مصوب 1373

‌ماده واحده – واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع تبصره ماده ۵ قانون‌ محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ مي‌باشند: ۱ – شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از ۵۰ درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداريها باشد. ۲ – بنياد مستضعفان و […]

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب 1376

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 به همراه آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1377 به استناد ماده 12 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376:  ماده ۱- به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی‌ و ساختمانی و […]

قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1376 با اصلاحات 1396

ماده ۱ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:

۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۲ ـ وارد کردن، ارسال، صادر کردن و

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع – مصوب 1346

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی: فصل اول – تعاريف ماده ۱ – تعريف اصطلاحاتيكه در قوانين جنگل و مرتع بكار رفته بشرح زير است: ۱ – جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه‌اي است كه بوسيله اشخاص ايجاد نشده […]

قانون حمایت قضایی از بسیج – مصوب 1371

قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 به همراه آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1372: ماده ۱ – به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و […]

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب 1387

مهلت اجرای این قانون که برای ۵ سال در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شده بود، به موجب ماده واحده “قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” مصوب ۱۳۹۲/۷/۲ مجلس شورای اسلامی تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شد ماده۱ـ کلیه […]

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1388

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 به همراه آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات:  فصل اول – تعاریف و کلیات بند اول – تعاریف: ماده ۱- در این‌قانون اصطلاحات‌زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود: الف- اطلاعات: هرنوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به‌صورت نرم‌افزاری […]

123451011