قوانین فرعی و خاص

قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی – مصوب ۱۳۱۶

‌ماده واحده – در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد مدعی‌العموم‌مکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند و هر گاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت به صغیر باشد تا تعیین قیم‌مدعی‌العموم موقتاً کسی را […]

قانون افراز و فروش املاک مشاع – مصوب ۱۳۵۷

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ به همراه آیین نامه آن مصوب ۱۳۵۸: ماده ۱- افراز املاک مشاع که جریان ثبتى آن ها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتى‌که مورد تقاضاى یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتى محلى خواهد بود که ملک مذکور […]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی – مصوب ۱۳۹۴

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌ له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و […]

قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب ۱۳۸۷

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ به همراه آیین نامه آن مصوب ۱۳۸۸: مبحث اول: مقررات عمومی ماده۱- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این […]

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب ۱۳۹۲

بخش اول ـ تشکیلات ماده۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( ۱۷۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین ‌ نامه ‌ های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب ‌ کننده، دیوان عدالت […]

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری – مصوب ۱۳۸۶

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ به همراه آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸ ( اصلاحی ۱۳۹۲/۸/۱۱) : فصل اول ـ اختراعات ماده ۱ ـ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارایه می کند و مشکلی را دریک حرفه، […]

قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲

باب اول- مقررات عمومی بحث اول – قلمرو شمول قانون  ماده ۱- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می‌رود. فصل دوم – تعاریف ماده ۲- الف – ((داده پیام)) ( Data Message ): هر […]

قانون صدور چک – مصوب ۱۳۵۵

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحیه های ۱۳۷۲، ۱۳۸۲: ماده ۱ (الحاقی ۱۳۷۲/۸/۱۱) – انواع چک عبارتند از: ۱. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. ۲. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب […]

قانون سقط درمانی – مصوب ۱۳۸۴

 ماده واحده – سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و […]

قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید – مصوب ۱۳۳۷

‌ماده واحده – هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا‌ فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از ۲‌ […]

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح – مصوب ۱۳۸۲

فصل اول – مواد عمومی ماده ۱ – دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌ کلیه ‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «‌نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند: ‌الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته. ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. […]

قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۱۳۸۶

قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ به همراه آیین نامه اجرای آن: ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است. ماده۲ـ […]

قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴

قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحیه های بعدی به همراه آیین نامه اجرایی آن: ن والقلم و مایسطرون… سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند. «‌قرآن کریم» ‌نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین میکند. «‌قانون اساسی اصل ۲۴» ‌ فصل اول: […]

قانون جرایم رایانه ای – مصوب ۱۳۸۸

بخش یکم – جرایم و مجازات ها فصل یکم ـ جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز ماده ۱- هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و […]

قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی – مصوب ۱۳۷۲

ماده واحده – رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عیناً و بشرح ذیل به تصویب رسید: نظریه اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مردادماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و […]

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم – مصوب ۱۳۱۲

ماده واحده – نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند. ۱- در مسائل مربوط به نکاح و […]

1278910