قوانین و مصوبات

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست – مصوب ۱۳۹۲

ماده۱ـ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد. ماده۲ـ امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود. ماده۳ـ کلیه اتباع ایرانی […]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۵۸

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران –  مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی: بسم الله الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست […]

12111213