نمونه آرای دادگاه ها

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

این نمونه رأی تصریح می کند که : سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، غیردولتی، مستقل و دارای اساسنامه مستقل از شهرداری تهران بوده و رسیدگی به شکایات علیه این سازمان، خارج از صلاحیت دیوان است.

محاسبه مهریه وجه رایج

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که مهریه زوجه وجه رایج باشد، محاسبه آن متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه در زمان اجرای حکم قطعی خواهد بود. لذا تعیین مهریه (وجه رایج) به هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش مخالف قانون است. 

احتساب فوق‌العاده جذب هیأت امنا در حقوق بازنشستگی

این نمونه رأی تصریح می کند که : فوق‌العاده ویژه جذب هیأت امنای دانشگاه ها، فوق‌العاده مستمر تلقی شده و باید در تعیین میزان حقوق بازنشستگی احتساب گردد.

قاعده فراغ دادرس و منع محاکمه مجدد

این نمونه رأی تصریح می کند که : ورود مجدد در پرونده مختومه و صدور حکم جدید از جنبه عمومی جرم، به لحاظ شمول قاعده فراغ دادرس فاقد وجاهت قانونی است.

کشف اموال موضوع جرم

این نمونه رأی تصریح می کند که : برای اثبات رشوه باید مال رشوه داده شده کشف و ضبط شده باشد؛ لذا صرف ادعای رشوه پذیرفته نیست.

شرط دریافت کمک هزینه عائله‌مندی برای فرزند دختر

این نمونه رأی تصریح می کند که : شرط برقراری کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برای فرزند دختر، شغل و شوهر نداشتن وی بوده و کارمندی که دخترش طلاق خلع گرفته است، مستحق دریافت کمک هزینه اولاد و عائله‌مندی است.

اماره تبرعی بودن خانه‌داری زن در منزل شوهر

این نمونه رأی تصریح می کند که : هر چند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن، عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی ظهور در مجانی بودن خانه‌داری زن در منزل شوهر دارد، بنابراین زوجه باید تبرعی نبودن انجام امور منزل مشترک را برای دریافت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک اثبات کند.

محل وقوع جرم صدور چک بلامحل

این نمونه رأی تصریح می کند که : محل وقوع بزه چک بلامحل، شعبه صادرکننده گواهی عدم پرداخت آن چک می‌باشد.

مرخصی استعلاجی مستخدم رسمی آزمایشی

این نمونه رأی تصریح می کند که : استفاده از مرخصی استعلاجی توسط مستخدم رسمی آزمایشی سالب صفت شاغل بودن او نبوده و چون این مستخدمان از نظر مرخصی‌ها تابع قانون استخدام کشوری هستند، مستحق دریافت حقوق و مزایای مرخصی استعلاجی می‌باشند.

مشاغل سخت و زیان آور کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران

این نمونه رأی تصریح می کند که : همه کارکنان بنیاد شهید دارای شغل سخت و زیان‌آور نبوده و احراز این امر پس از پیشنهاد و تأیید مراجع ذی‌صلاح می‌بایست به تصویب هیأت وزیران برسد.

شهادت

این نمونه رأی تصریح می کند که : اظهارات یک نفر شاهد قابلیت اثبات ادعای مطرح شده توسط شاکی را ندارد و موجب اقناع وجدانی نیست.

تعلیق کارگر به اراده کارفرما

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورت تعلیق کارگر به اراده کارفرما، حق السعی ایام تعلیق به کارگر پرداخت و مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر لحاظ می شود.

تعدد مادی جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر

این نمونه رأی تصریح می کند که : جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر مصداق تعدد مادی است.

اقرارنامه شخص ثالث بعد از قطعیت حکم

این نمونه رأی تصریح می کند که : اقرارنامه شخص ثالث مبنی بر قبول ارتکاب جرم و بی‌گناهی محکوم‌علیه، از موجبات اعاده دادرسی است.

مرجع قضایی صالح در رسیدگی با ایجاد اختلاف در صلاحیت محلی

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورت مشخص نبودن محل وقوع جرم احتمالی، دادسرای شروع کننده به رسیدگی تا مشخص شدن محل ارتکاب جرم، به انجام تحقیقات و رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

واخواهی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰

این نمونه رأی تصریح می کند که : واخواهی از آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در کمیسیون های مزبور صورت می گیرد و شاکی حق طرح شکایت در دیوان به عنوان واخواهی از آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ را ندارد.