نکات حقوقی

نکات حقوقی ۲۲ آذر ۱۳۹۷

همه پرسی از مردم

طبق قانون اساسی، در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم

نکات حقوقی ۲۰ آذر ۱۳۹۷

خروج زن از کشور در ازدواج موقت

در ازدواج موقت یا صیغه، زن نیازی به اجازه شوهر برای اخذ

نکات حقوقی ۱۸ آذر ۱۳۹۷

طلاق زن نازا و حق و حقوق مالی او

اگر زنی بچه دار نشود و شوهر بخواهد او را طلاق دهد، نازایی زن تاثیری در حقوق مالی او ندارد

نکات حقوقی ۱۷ آذر ۱۳۹۷

اجاره پارکینگ و انباری آپارتمان

اجاره پارکینگ و انباری واحد آپارتمان به اشخاص خارج از ساکنین آپارتمان ممنوع است. اما اجاره به هریک

نکات حقوقی ۱۵ آذر ۱۳۹۷

انتقال اموال به همسر

از آنجایی که طبق قانون اگر شوهر به جز زن وارث دیگری نداشته باشد، زن یک چهارم اموال را به ارث می برد و بقیه اموال در حکم

نکات حقوقی ۱۵ آذر ۱۳۹۷

ورود پلیس به منزل به دلیل رابطه نامشروع

نیروی انتظامی بدون حکم قضایی حق ورود به منزل را به دلیل

نکات حقوقی ۱۲ آذر ۱۳۹۷

بخشش مهریه و وکالت در طلاق

طبق قانون، زن هر زمان بخواهد میتواند تمام یا قسمتی از مهریه خود را به شوهر ببخشد. همچنین مرد نیز هر زمان بخواهد میتواند وکالت در طلاق به همسر

نکات حقوقی ۱۰ آذر ۱۳۹۷

اعلام جرم توسط سازمان های مردم نهاد

سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی

نکات حقوقی ۸ آذر ۱۳۹۷

بیمه زلزله

با انجام بیمه آتش سوزی و خرید بیمه پوشش زلزله میتوان منزل و یا محل کار خود را بیمه

نکات حقوقی ۸ آذر ۱۳۹۷

پارک خودرو در معابر عمومی

به غیر از ماموران راهنمایی و رانندگی هیچ شخصی نمی تواند مانع پارک خودرو در کوچه ها و معابر عمومی (به جز کوچه های

نکات حقوقی ۵ آذر ۱۳۹۷

اصلاح قانون صدور چک

با توجه به اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ در صورت برگشت چک و صدور گواهی عدم پرداخت، یکی از اقداماتی که پس از گذشت

نکات حقوقی ۳ آذر ۱۳۹۷

پرونده شخصیت متهم

پرونده شخصیت متهم، پرونده ای است که در جرایم مهمی که مجازات آن ها اعدام، قطع عضو، حبس ابد و … است، به دستور بازپرس

نکات حقوقی ۳۰ آبان ۱۳۹۷

سه طلاقه

اگر مردی همسر خود را سه مرتبه طلاق داده باشد و برای بار چهارم بخواهد به همسر خود رجوع و ازدواج نماید، این ازدواج از لحاظ قانونی غیر ممکن و حرام است. مگر اینکه زن

نکات حقوقی ۲۹ آبان ۱۳۹۷

آپارتمان نشینی (حیاط خلوت، زیرزمین و …)

هرگونه تغییر در حیاط خلوت، پاسیو و زیرزمین مشاعی (مشترک) حتی اگر دیگر طبقات دسترسی به آن نداشته باشند منوط به اجازه مالکان

نکات حقوقی ۲۸ آبان ۱۳۹۷

سهم برابر فرزندان از اموال

اگر پدر و مادری بخواهند پس از فوت، اموال به طور مساوی بین فرزندان دختر و پسر تقسیم شود، باید بدانند که قواعد ارث اجباری

نکات حقوقی ۲۷ آبان ۱۳۹۷

مفقودی سند ازدواج

در صورت مفقود شدن سند ازدواج و نیاز به آن برای پیگیری های قضایی از جمله مطالبه مهریه، میتوان با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج خود، رونوشت

1233637