نکات حقوقی

نکات حقوقی ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

خرید جهیزیه و برگزاری مراسم عروسی

تهیه جهیزیه و پرداخت هزینه های عروسی به عهده پدر و مادر

نکات حقوقی ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

نکاتی در مورد حقوق زنان

در قوانین جرمی برای دوچرخه سواری بانوان تعریف نشده است و دستگیری بانوان به دلیل دوچرخه سواری غیرقانونی

نکات حقوقی ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

تهدید به بمب گذاری

طبق قانون، هر کس به قصد برهم‌ زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب ‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌

نکات حقوقی ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

دیه کَپَل

طبق قانون، از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان

نکات حقوقی ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

آدم ربایی

طبق قانون، هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به اجبار یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌

نکات حقوقی ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

نکات حقوقی در مورد ارث

طبق قانون، ارث بردن مربوط به بعد از فوت شخص مورث (کسی که وارث از او ارث می برد) است. بنابراین در زمان حیات شخص نمی توان

نکات حقوقی ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

فرار دختر و پسر برای ازدواج

برخی از دختران و پسرانی که خواهان ازدواج با هم هستند اما والدین آن ها رضایت به ازدواج نمی دهند با هم از خانه فرار

نکات حقوقی ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

نکات حقوقی آپارتمان نشینی

اجاره پارکینگ و انباری واحد آپارتمان به اشخاص خارج از ساکنین آپارتمان ممنوع است. اما اجاره به هریک از ساکنین آپارتمان امکان

نکات حقوقی ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

سپاه پاسداران

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران بخشی از نیروهای مسلح و نظامی کشور محسوب می شود و از نظر حقوق بین الملل قرار دادن

نکات حقوقی ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

نکات حقوقی در مورد تمکین

تمکین در زندگی مشترک دو نوع است. یکی تمکین خاص که مربوط به روابط زناشویی و تامین خواسته های مشروع جنسی همسر است. دیگری تمکین عام

نکات حقوقی ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

نکات حقوقی در مورد ازدواج

خواستگاری و اصرار به ازدواج به خودی خود جرم نمی باشد. اما اگر شخص در قالب خواستگاری مزاحمت ایجاد کند و به

نکات حقوقی ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

نکات حقوقی در مورد نفقه

در دوران نامزدی و یا بله برون نفقه یا خرجی زوجه به عهده زوج نمی باشد ولی بعد از عقد خرجی زوجه به عهده زوج خواهد

نکات حقوقی ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

نکات حقوقی در مورد طلاق

دختر باکره یا زن یائسه در صورت طلاق از همسر عده طلاق ندارند. اما در صورت فوت همسر باید چهار ماه و ده روز عده نگه

نکات حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

جبران خسارت سیل

طبق قانون، جبران خسارت ناشی از سیل بر عهده دولت است. دولت مکلف است از محل درآمدهای عمومی (مانند نفت) و درآمدهای حاصل از مشارکت

نکات حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

نکات حقوقی در مورد مهریه

اگر زن و مردی از یکدیگر جدا شده باشند و مرد در حال پرداخت مهریه همسر سابق خود باشد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه از

نکات حقوقی ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

تعویض رنگ خودرو

برای تعویض رنگ خودرو نمی توان به صورت مستقیم به صافکاری نقاشی مراجعه کرد. مالک خودرو یا نماینده قانونی او باید به همراه مدارک

1234142