مقالات

نکات ضروری در تنظیم قرارداد اجاره

در ابتدای این مقاله از اهمیت قرارداد اجاره و لزوم آگاهی مردم عادی و بنگاه ها و دفاتر مشاور املاک از موازین حقوقی در تنظیم قرارداد اجاره می گوید. در بخش بعد از اهمیت تعیین مدت در قرارداد اجاره با ذکر مواد قانونی مربوطه می گوید. در ادامه نیز از پایان قرارداد اجاره، فوت موجر و مستاجر و تکلیف قرارداد اجاره و همچنین از اجازه نداشتن شخص ورشکسته در تنظیم قرارداد اجاره (چه اجاره بدهد، چه اجاره کند) می گوید. در انتها نیز از اهمیت شهود در تنظیم قرارداد اجاره می گوید

غصب

در ابتدای این مقاله مفهوم غصب و اصطلاحات درون این مفهوم مانند استیلاء به نحو عدوان و حق غیر را توضیح می دهد. در ادامه آثار غصب و مسئولیت های غاصب از جمله رد عین مال مغصوب، دادن بدل حیلوله و دادن مثل یا قیمت را بیان می کند. در رد عین چگونگی اجرای تعهد عینی غاصب در مواردی مانند نوسانات بازاری مثل کاهش و افزایش مال مغصوب، عمل غاصب بر روی مال مغصوب، تغییرات مال مغصوب و مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب را به تفکیک توضیح می دهد

مسئولیت ظهرنویس ها و ضامنان چک

در ابتدای مقاله چک را مهم ترین سند تجاری می داند که به دو صورت ظهرنویسی و قبض و اقباض بین افراد دست به دست می شود. در ادامه حالتی را بیان می کند که ظهرنویس و یا ضامن چک قید نکند که امضایی که در پشت یا روی چک انجام داده است به عنوان ظهرنویس است یا ضامن؟ در پاسخ به این مشکل اصل را بر امضای به عنوان ظهرنویسی می داند مگر این که دلیلی خلاف آن وجود داشته باشد. در بخش بعد از فواید تشخیص این که این امضا به عنوان ظهرنویسی یا ضمانت است

خودکشی بیمار رو به مرگ با همکاری پزشک به موجب قانون مجازات اسلامی جدید

خودکشی نوعی قتل نفس همراه با وحدت قاتل و مقتول است. انتحار از دیدگاه اسلام حرام بوده و ادله آن شامل کتاب، سنت و اجماع است و برای مرتکب، کیفر اخروی وعده داده شده است. در حقوق جزای ‌ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و از آنجا که قانونگذار‌ ایران از نظریه مجرمیت عاریه‌ای استفاده کرده است، معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نمی‌باشد. در این مقاله به نقش همکاری پزشک در خودکشی بیمار درمان ناپذیر رو به موت، پرداخته میشود؛ اینکه آیا اتهام چنین پزشکی قتل عمد است یا رضایت بیمار رافع مسولیت کیفری پزشک خواهد بود؟

جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل

در ابتدای مقاله کاربرد چک را بیان می کند و به این موضوع اشاره می کند که اگر شخصی بداند که در حسابش پولی نیست و به طور کلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، ولی اقدام به صدور چک بکند، از نظر قانون مجرم و قابل تعقیب کیفری است. در ادامه شرایط جرم بودن صدور چک بلامحل و همچنین انواع چک و این که چه چک هایی مشمول عنوان جزایی می شوند را بیان می کند. در بخش بعد از مفهوم چک بلامحل و مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری و این شکایت را چه کسانی می توانند انجام دهند

جبران خسارت بازداشت بی گناه

در این مقاله در ابتدا جبران خسارت بازداشت بدون دلیل موجه را یک اصل مسلم حقوق بشری می داند که هم در قوانین ایران و هم در اسناد بین المللی به آن اشاره شده است و این بازداشت را شامل هر نوع بازداشتی اعم از بازداشت موقت، بازداشت مرتفع شده و … می داند و با اشاره به ماده قانونی آن از وجود صندوقی در دادگستری برای پرداخت این خسارت ها می گوید. در ادامه از وجود دو کمیسیون استانی و ملی

چک و قوانین مربوطه

در ابتدای مقاله از کاربرد چک می گوید و به مقرراتی از قانون تجارت که شامل چک می شود، اشاره می کند. در ادامه با توجه به مواد قانونی، چک را تعریف و شرایط چک دارای اعتبار را بیان می کند. در بخش بعد از تاریخ صدور چک و اهمیت آن می گوید. همچنین از محل صدور چک و تاثیر آن در مواعد قانونی و مهلت های طرح دعاوی چک می گوید. در ادامه محال علیه چک که در واقع بانک است را بیان می کند. همچنین از لزوم تعیین مبلغ چک و شرایط درج آن می گوید

انواع مالیات و حقوق و تکالیف مودیان مالیاتی

در ابتدای مقاله به برخی از وظایف دولت در برابر حقوق مردم همچون خدمات آموزشی و رفاهی، برقراری امنیت و… اشاره می کند و این موضوع را بیان می کند که شهروندان در مقابل حقوقی که دریافت می کنند وظایفی نیز دارند که پرداخت مالیات یکی از منابع تامین همین خدمات دولتی است. در ادامه تعریف مالیات و هدف از دریافت آن و انواع مالیات و دو نوع مستقیم و غیرمستقیم آن را بیان می کند

حمایت از حقوق زنان در مراحل دادرسی

در ابتدای مقاله از مقررات حمایتی که برای زنان در قوانین اساسی و داخلی کشورها وجود دارد، می گوید. همچنین از ذکر حقوق زنان در موازین بین المللی و منشورهای حقوق بشری می گوید. اصلی از قانون اساسی را بیان می کند که در آن همه افراد ملت اعم زن و مرد را یکسان می داند. اما هدف این مقاله را بهره مندی زنان از تضمینات یک دادرسی عادلانه می داند. در ادامه از لزوم حمایت ویژه از زنان در فرایند دادرسی می گوید. و این حمایت های ویژه را به دلیل خصوصیات روحی و حساسیت های خاص زنانه می داند. در قانون آیین دادرسی کیفری

نظریه انتخاب عقلانی در جرم شناسی

پیروان این نظریه معتقدند که مجرمان بالقوه زیادی در جامعه وجود دارند و از وجود شرایط خاصی که باعث می شود مرتکب تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد می گویند و عقیده دارند که با شناسایی این شرایط و فرصت ها و کاهش آنان، می توان دزدی و به طور کلی جرایم را برای این افراد به یک امر غیرعقلانی تبدیل کرد. در ادامه به بررسی راه هایی که به این هدف به گفته کلارک می توان دست یافت به طور مفصل پرداخته می شود

همجنس گرایی در حقوق ایران

در ابتدای مقاله همجنس گراها را افرادی می داند که به ارتباط جنسی با همجنس خود گرایش دارند و عنوان می کند که در برخی کتب رواشناسی همجنس گرایی را نوعی آسیب و اختلال می دانند که ریشه در توارث، فیزیولوژی، محیط و… دارد. از رسمیت نداشتن همجنس گرایی تا چند دهه قبل می گوید و از به رسمیت شناختن حقوق این گروه ها در برخی کشورهای غربی در سال های اخیر می گوید. همچنین از مشروعیت نداشتن آن در قانون ایران که مطابق با قوانین اسلامی است

مقالات مقالات حقوقی ۲۸ آذر ۱۳۹۵

نکات معاملات وکالتی

در ابتدا عقد وکالت اینگونه تعریف می شود که به فردی برای انجام امری نیابت داده می شود و از دلایل کتبی بودن این عقد و همچنین تنظیم آن در دفترخانه اسناد رسمی صحبت می شود. این نوع وکالت، وکالت کاری لقب می گیرد که خارج از دادگستری است و به انواع مختلفی مانند معاملات زمین و مغازه تقسیم می شود که حدود اختیار وکیل در اینگونه معاملات نیز بیان می شود

حقوق شهروندی در قوانین ایران و قوانین بین المللی

در ابتدای مقاله از ضرورت وجود دو گروه حکومت و افراد جامعه می گوید. و از عنوان ها و حقوق و تکالیفی که این دو گروه در دوره های مختلف داشته اند نام می برد. در ادامه مفهوم کوتاهی از حقوق شهروندی و شهروند و حقوق بشر ارائه می دهد و ریشه های مختلف این دو حقوق را بیان می کند. اصل لاضرر را به عنوان اصلی که تضمین کننده حقوق است نام می برد. در بخش بعد شهروند و حقوق شهروندی را به تفصیل توضیح می دهد

مقالات مقالات حقوقی ۲۲ آذر ۱۳۹۵

اثبات مالکیت املاک بدون سند

در آغاز از مالک رسمی و روش هایی که مالکیت فرد طبق قانون نسبت به ملک، رسمی شناخته می شود نام می برد. در ادامه سند را به عنوان ادله ی اثبات دعوا می داند و به دو نوع عادی و رسمی آن اشاره می کند و مزایای اسناد رسمی را بر می شمرد و انتقال عادی املاک را به عنوان مشکل و معضلی که باعث طرح دعاوی بسیاری در محاکم دادگستری می شود، می داند. در ادامه از بروز بیش تر جعل و تزویر نسبت به اسناد عادی

مقالات مقالات حقوقی ۲۰ آذر ۱۳۹۵

شروط ضمن عقد ازدواج

در ابتدای مقاله به محدودیت هایی که در حقوق زنان وجود دارد اشاره می کند و از درج شروط ضمن عقد نکاح به عنوان راه حلی برای رفع این محدودیت ها نام می برد. در ادامه از وجود شرایطی برای صحت این شروط می گوید. و شروط باطل را نام می برد و به تفکیک توضیح می دهد. در بخش بعد شرط وکالت در طلاق را به صورت مطلق و به صورت موردی در مواردی همچون وکالت در طلاق در صورت اعتیاد، وکالت در طلاق در صورت سوءرفتار زوج

مقالات مقالات حقوقی ۱۷ آذر ۱۳۹۵

توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و چگونگی تشخیص آن

در ابتدای مقاله به ارزشی که قانون گذار برای اولین جلسه دادرسی قائل شده و مقررات سنگینی که برای آن پیش بینی کرده است اشاره می کند. همچنین از امتیازات و آثار ویژه ای که اولین جلسه دادرسی دارد می گوید و به برخی از حقوق و تکالیفی که از این آثار برای اصحاب دعوا ایجاد می شود نام می برد

1233435