مقالات حقوقی

مقالات مقالات حقوقی ۲۶ آبان ۱۳۹۵

آثار وضعی و تکلیفی تغییر جنسیت در حقوق ایران

در ابتدای مقاله از جدید بودن بحث تغییر جنسیت و لزوم تجزیه و تحلیل آن در حوزه های مختلف از جمله علوم پزشکی و اخلاق و حقوق می گوید. در این مقاله به طور مشخص آثار اجتماعی، حقوقی و شرعی تغییر جنسیت مورد مطالعه قرار می گیرد و با طرح سوالاتی همچون جامعه با فردی که تغییر جنسیت داده چگونه برخوردی دارد؟ چه اثرات حقوقی متوجه فرد می شود؟ اگر فرد متاهل باشد ازدواجش چه سرانجامی پیدا می کند؟ و… در پی پاسخگویی به آن هاست

مقالات مقالات حقوقی ۲۲ آبان ۱۳۹۵

تعیین صلاحیت دادگاه های حقوقی

در ابتدای مقاله صلاحیت قضایی را به طور مختصر تعریف می کند. در ادامه چگونگی تعیین صلاحیت دادگاه های حقوقی و دو نوع صلاحیت ذاتی و نسبی محاکم را توضیح می دهد. همچنین با ذکر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی اصل کلی را در خصوص صلاحیت دادگاه مدنی مطرح می کند و دادگاه صالح برای طرح دعاوی را دادگاه محل اقامت خوانده معرفی می کند. در ادامه استثنائات این اصل از جمله دادگاه صالح در مورد دعاوی اموال غیرمنقول

مقالات مقالات حقوقی ۱۹ آبان ۱۳۹۵

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

در ابتدای مقاله اصل استقلال امضاها را به طور مختصر بیان می کند و از قوانینی که این اصول را در خود پذیرفته اند نام می برد و به ارتباط اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات اشاره می کند. در مقدمه مقاله تاثیر امضا در سندیت نوشته را بیان می کند و سوالاتی از جمله چگونگی مسئولیت امضا کننده در حالت های مختلف و وضعیت حقوقی سند و تاثیر امضائات غیرمعتبر بر دیگر امضاها را مطرح می کند

مقالات مقالات حقوقی ۱۳ آبان ۱۳۹۵

هزینه نگهدای مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟

در این مقاله در ابتدا با بیان مواد قانونی از جمله ماده یک و دو قانون تملک آپارتمان ها قسمت های اختصاصی و مشاع آپارتمان را تعریف و چگونگی پرداخت هزینه های این قسمت ها را بیان می کند. همچنین به تعیین این هزینه ها و مجمع عمومی مالکان و اعضای آن اشاره می کند. در قسمت بعد به راهکارها و مراحل مقابله با بدحسابی اعضای آپارتمان می پردازد و در انتها مرجع رسیدگی به دعاوی آپارتمان ها و چگونگی رسیدگی را بیان می کند

مقالات مقالات حقوقی ۱۲ آبان ۱۳۹۵

جایگاه برات در تجارت بین الملل

با توجه به توسعه روز افزون تجارت و گسترش روابط اقتصادی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی اسناد تجاری هر روز دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی کشورها می گردند. یکی از اسناد تجاری مزبور، برات است که مورد بحث ما در این مقاله می باشد

مقالات مقالات حقوقی ۱۲ آبان ۱۳۹۵

حضانت در قوانین ایران

نهاد خانواده به عنوان بهترین و مهم‌ترین بستر رشد کودک، همواره مورد توجه قانون‌گذاران و مصلحان اجتماعی بوده است و با اتفاق نظر، همگی والدین را شایسته‌ترین افراد برای نگه‌داری و مراقبت طفل معرفی می‌کنند. چونان‌که مقدمه “کنوانسیون حقوق کودک” خانواده‌ را به‌ عنوان‌ جزء اصلی‌ جامعه‌ و محیط‌ طبیعی‌ برایی رشد و رفاه‌

مقالات مقالات حقوقی ۱۲ آبان ۱۳۹۵

قدرت بر تسلیم مورد معامله

یکی از شرایط عقد این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد. وجود این شرط به طور اجمال، در سیستم های حقوقی دیگر ـ نظیر حقوق فرانسه ـ نیز پذیرفته شده است .
هر چند قانون مدنی ایران، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور کلی نسبت به تمام عقود بیان نداشته است، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی

مقالات مقالات حقوقی ۱۲ آبان ۱۳۹۵

بررسی مسایل مربوط به پارکینگ آپارتمان ها

ک ساختمان که دارای آپارتمان هایی است از قسمتهای مختلف تشکیل می شود. قانون تملک آپارتمان ها در تقسیم بندی کلی، مالکیت در آپارتمانها را به دو قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می کند. ماده ۱- قانون مرقوم می گوید: (( مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است: مالکیت اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک

مقالات مقالات حقوقی ۱۲ آبان ۱۳۹۵

سد معبر

امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداریها محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند

مقالات مقالات حقوقی ۱۲ آبان ۱۳۹۵

بررسی حقوقی کوچه های بن بست

اموال از دیدگاه حقوقی و به اعتبار موضوع این تحقیق به دو دسته اساسی قابل تقسیم‌اند:

۱ ـ اموالی که مالک خاص ندارد ۲ ـ اموالی که در مالکیت اشخاص قرار می‌گیرد.

هرچند قانون مدنی ایران به صراحت چنین تقسیم‌بندی از اموال ارائه نداده لیکن فصل سوم از باب اول قانون مدنی با عنوان: «در اموالی که مالک خاص ندارند» شروع

موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی

نیابت قضایی، یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی‌کننده میسر شود. نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن

مقالات مقالات حقوقی ۱۰ آبان ۱۳۹۵

نکات حقوقی درباره مهریه

مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می‌شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می‌تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد

مقالات مقالات حقوقی ۹ آبان ۱۳۹۵

قانون از نشوز مردان چه می گوید؟

تمکین و نشوز یکی از مباحث حقوق خانواده است. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز، نقطه‌ مقابل آن است. نشوز اصطلاحی است از فقه و حقوق اسلامی‌ به معنای تمکین‌ نکردن، عدم انجام وظایف زناشویی، نافرمانی عام و خاص از سوی هر یک از زوجین؛ اصطلاح تمکین و نشوز غالباً نسبت به زن به کار می‌رود و آثار آن در مورد زن، منظور نظر فقیهان و حتی حقوق‌دانان بوده است. یعنی از تمکین و نشوز زن سخن می‌گویند نه مرد

مقالات مقالات حقوقی ۹ آبان ۱۳۹۵

قانون از نشوز زنان چه می گوید؟

در روابط زوجین، حکومت قانون و قرارداد کمتر مصداق معنایی می‌یابد، اما ناچار قانون‌گذار بنا به ضرورت در حوزه خانواده و روابط زوجین، وارد شده و حد و مرز وظایف و حقوق هریک از طرفین را مشخص کرده است. برخی از این قوانین جنبه پیش‌گیرانه داشته و در جهت حفظ کیان خانواده بوده، و برخی دیگر نیز در جهت حل و فصل اختلافات پیش‌آمده است

مقالات مقالات حقوقی ۸ آبان ۱۳۹۵

مقررات توقیف و فروش اموال بدهکار

هر بدهکاری مکلف است تا دیون خود را به موقع پرداخت کند؛ اما گاهی بدهکار از پرداخت دیون خود امتناع می‌کند و طلبکار مجبور است با توسل به احکام قضایی و توقیف اموال بدهکار، حق خود را از اموال توقیف شده استیفا کند. قوانین و مقررات کشور برای توقیف اموال بدهکار در ازای طلب طلبکار و وصول طلب از محل این اموال

مقالات مقالات حقوقی ۸ آبان ۱۳۹۵

آشنایی با ضمانت نامه های بانکی و مقررات حاکم بر آن ها

در ضمانت نامه‌های بانکی در مقایسه با ضمانت نامه‌های تبعی، وضعیت متفاوت است. می‌توان گفت: ضمانت نامه بانکی، یک تعهد قراردادی است، که بانک تعهد پرداخت آن را می‌نماید و هدف از آن پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به بستانکار است، در صورتی که بدهکار، از انجام تعهدی که بر پایه قرارداد با بستانکار پذیرفته است