جرایم رایانه ای و اینترنتی

بررسی مصادیق جرایم رایانه ای (با نگاهی به مصادیق جرایم سایبری)

محیط سایبر یا فضای مجازی در حال حاضر با توجه به خدماتی که به بشر ارائه می دهد می تواند مامنی باشد برای بزهکارانی که سعی در ارتکاب جرایم سایبری را دارند. برخی از مصادیق جرایم سایبری جدید بوده اما بسیاری از آنها با تولد اولین کامپیوترها به وجود آمده اند.
در جرایم سنتی جرم عموماً بر روی اشخاص، اموال و امنیت واقع می گردید ولی در جرایم سایبری نوع آلت جرم به نوعی ماشین (کامپیوتر) می باشد

کلاهبرداری

 هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه‌ ها یا کارخانه‌ ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند