جرایم سیاسی، امنیتی، رسانه ای و جرایم علیه آسایش عمومی

نزاع دسته جمعی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۱۵- هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند: ۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال. ۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به […]

سوءقصد به جان مقامات

سوء قصد به مقامات داخلی: قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۵۱۵– هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنان چه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی: قانون مجازات […]

سب نبی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود. تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا […]

بغی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۲۸۷- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

افساد فی الارض

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۲۸۶- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد

گزارش خلاف واقع نظامیان

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲: ماده۸۷- هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌ فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌ گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرایم ارتکابی کارکنان تحت‌ […]

فروش، حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲: ماده ۸۰– هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه‌ متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به‌ آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد […]

سوء استفاده از مقام و عدم اجرای اوامر مافوق

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۵۷۶- چنان چه هر یک از صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر […]

ساختن سکه قلب، مخدوش کردن سکه، ترویج یا خرید و فروش سکه قلب یا مخدوش

قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱: بند الف ماده ۲- پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است. بند الف ماده ۳- امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار می‌شود. “طبق قانون مسکوکات طلا […]

تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۵۰۰- هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۴۸۹- هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو […]

استفاده غیرقانونی البسه رسمی یا علایم و نشان ها و مدال های نظامی

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:  ماده ۱۲۶- هرنظامی که علناً نشان ها و مدال ها و علایم و درجات و البسه رسمی‌ نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز ‌یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی خود […]

زمین خواری

مواد مرتبط:  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۹۰- هرکس به وسیلهٔ صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیهٔ آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌ شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، […]

همکاری با دول خارجی متخاصم

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۵۰۸- هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

فرار زندانیان قانونی و اخفای مقصرین

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:  فرار شخص زندانی:  ماده ۵۴۷- هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر […]

تظاهر و قدرت نمایی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۱۷- هر کس به وسیلهٔ چاقو و یا هر نوع اسلحهٔ دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو […]

12